Duplex Color Image Reader Unit-P

Kryt podavače

Otevřete tento kryt při odstraňování originálů zachycených v podavači. Zachycení papíru v podavači

Indikátor uložení originálů

Rozsvítí se, jsou-li originály umístěny do přihrádky podávání originálů.

Posuvná vodítka

Tato vodítka vždy nastavte podle šířky originálu.

Přihrádka podávání originálů

Zde uložené originály jsou automaticky podávány do podavače. Jsou-li uloženy dva nebo více listů papíru, originály se skenují postupně bez přerušení. Ukládání originálů

Nástavec přihrádky podavače originálů

Tento nástavec vysuňte, chcete-li uložit originál velkého formátu.

Skenovací oblast podavače dokumentů

V této oblasti probíhá skenování originálů uložených do podavače.

Kryt skenovací oblasti podavače dokumentů

Tento kryt otevřete při čištění skenovací oblasti podavače dokumentů. Pravidelné čištění

Kopírovací deska

Skenujete-li knihy, objemné originály, tenké originály a jiné originály, které nelze skenovat s použitím podavače, uložte tyto originály na kopírovací desku. Ukládání originálů

Nástavec výstupní přihrádky na originály

Tento nástavec vysuňte při skenování originálů velkého formátu, abyste předešli jeho přepadnutí přes okraj podavače. Přihrádku lze vytažením rozšířit na dvě rozdílné délky podle velikosti originálu.

Výstupní přihrádka na originály

Zde vystupují naskenované originály.

Držák originálů

Přidržuje originály, aby se na výstup podávaly úhledně.

Indikátor výstupu originálů

Umístíte-li originály do podavače, když jsou originály z jiné úlohy stále ve výstupní přihrádce na originály, indikátor zabliká na znamení, že jsou v přihrádce stále originály.
Pokud je na skleněnou desku vložen silnější dokument, například kniha nebo časopis, netlačte na podavač.
Do oblasti výstupu originálů nepokládejte žádné předměty. Kdybyste tak učinili, mohli byste originály poškodit.
V zájmu zajištění dobré kvality tisku pravidelně čistěte podavač a kopírovací desku. Pravidelné čištění
A38Y-03R