Stack Bypass Alignment Tray-D

Když budete používat jednotku „Stack Bypass Alignment Tray-D“, můžete omezit šikmé podávání papíru (papír se podává úhlopříčně) podávaného z jednotky „Stack Bypass-D“, a zamezit tak nežádoucímu posunutí obrazu.

Fixační šrouby

Utažením nebo uvolněním šroubů nastavte vyrovnávací vodítka papíru.

Vyrovnávací vodítka papíru

Vodítka stabilizují polohu uloženého papíru.
Je-li připojena jednotka „POD Deck Lite-C“ nebo „POD Deck Lite XL-A“, při odstraňování zachyceného papíru dejte pozor, aby se vám nezachytila ruka do mezery mezi jednotkami „Stack Bypass Alignment Tray-D“ a „POD Deck Lite-C“ nebo „POD Deck Lite XL-A“.
Připojte jednotku „Stack Bypass Alignment Tray-D“ k jednotce „Stack Bypass-D“.
Nástavec přihrádky jednotky „Stack Bypass-D“ nelze vysunout, když je ke stroji připojena jednotka „Stack Bypass Alignment Tray-D“.
Informace o plošné hmotnosti a velikosti papíru, který lze používat s jednotkou „Stack Bypass Alignment Tray-D“, naleznete v položkách týkajících se jednotky „Stack Bypass-D“ v části Dostupný papír.

Uložení papíru do přihrádky Stack Bypass Alignment Tray-D

Jestliže zafixujete polohu vyrovnávacích vodítek papíru jednotky „Stack Bypass Alignment Tray-D“ podle velikosti papíru, můžete omezit šikmost papíru podávaného z jednotky „Stack Bypass-D“, a tím omezit nežádoucí posunutí obrazu.
1
Roztáhněte vodítka papíru jednotky „Stack Bypass-D“ směrem ven.
Ujistěte se, že vzdálenost mezi vodítky papíru je o nepatrně větší než šířka papíru.
2
Povolte čtyři fixační šrouby vyrovnávacích vodítek papíru.
3
Roztáhněte vyrovnávací vodítka papíru směrem od sebe.
Ujistěte se, že vzdálenost mezi vyrovnávacími vodítky papíru je nepatrně větší než šířka papíru.
4
Připravte papír.
Sadu papíru dobře prolistujte a zarovnejte jeho okraje klepnutím o rovnou plochu.
Stoh papíru dobře prolistujte po všech čtyřech stranách.
Ujistěte se, že je mezi nimi dostatečné množství vzduchu.
Především každý list zcela oddělte pomocí transparentních listů nebo průsvitného filmu.
Pokud používáte potažený papír, podávejte listy po jednom.
5
Uložte papír do víceúčelové přihrádky; zasouvejte jej, dokud se nezastaví.
Uložte papír stranou určenou k tisku nahoru.
Po úplném uložení papíru se zobrazí se obrazovka pro zadání velikosti a typu papíru.
Při vkládání papíru nepřekračujte limitní čáru pro vkládání
Sada papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství (). Uložení velkého množství papíru může způsobit zachycení papíru.
6
Upravte vzdálenost mezi vodítky papíru víceúčelové přihrádky tak, aby odpovídala velikosti papíru.
7
Vyrovnávací vodítka papíru nastavte podle velikosti papíru.
Neponechte žádný volný prostor mezi sadou papíru a vodítky.
8
Opakujte kroky 6 a 7 jednou nebo dvakrát, a zarovnejte vodítka papíru jednotky „Stack Bypass-D“ a vodítko zarovnání papíru tak, aby odpovídala velikosti papíru.
Abyste zabránili zešikmení nebo nežádoucímu posunutí kopírovaného obrazu, musejí být okraje sady papíru přesně zarovnané v krocích 6 a 7.
Je-li vyrovnávací vodítko papíru nastaveno na užší rozměr, než je rozměr papíru, pravděpodobně nebude možné papír podávat.
9
Dotažením čtyř fixačních šroubů vyrovnávacích vodítek papíru stabilizujte vyrovnávací vodítko papíru.
Dotáhněte čtyři fixační šrouby vpředu a vzadu.
10
Zkontrolujte velikost papíru a typ papíru a stiskněte <OK>.
Ukládáte-li papír vlastní velikosti nebo liší-li se zobrazená velikost nebo typ od velikosti a typu skutečně uloženého papíru, viz Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce (volitelné).
A38Y-041