Kopírování originálů různých velikostí v jedné dávce (Různě velké originály)

 
Do podavače můžete uložit originály různých velikostí a naskenovat je společně v jednom kopírovacím běhu. Můžete tak eliminovat činnosti výběru papíru a opětovného uložení originálu.
Při skenování různě velkých originálů můžete společně kombinovat pouze některé velikosti dokumentů. Použijete-li při skenování nesprávnou kombinaci velikostí, můžete originály poškodit nebo způsobit zachycení papíru. Specifikace hardwaru
Neukládejte společně originály složené z papírů různých hmotností nebo typů. Mohli byste originály poškodit nebo způsobit zachycení papíru.
Žádné z následujících režimů nelze vzájemně současně kombinovat.
<Různě velké originály>
<Posun>
<Vybrat papír>:<Auto>
1
Uložte originály do podavače. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte <Různě velké originály>.
5
Stiskněte <Zavřít>.
6
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
Je-li pro kopírování nastaveno <Různě velké originály>, každý originál je okopírován na papír optimální velikosti. Chcete-li okopírovat všechny originály na papír stejné velikosti nebo kopírovat jednostranné originály různých velikostí na obě strany listu, zadejte papír s pomocí volby <Vybrat papír>. Neprovedete-li zadání s pomocí <Vybrat papír>, výtisky nebude možné řádně sešít.
A38Y-090