Inverze barev (Neg/Poz)

 
Inverzí odstínu nebo gradace celého originálu dosáhnete toho, že bílé části originálu budou černé a černé části budou bílé. Vytištěný obraz bude vypadat jako filmový negativ.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte <Neg./Poz.>.
5
Stiskněte <Zavřít>.
6
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
A38Y-08R