<Volby> Obrazovka (2/4)

Funkce
Funkce, které nelze použít současně
Funkce, které mají prioritu, pokud byly naposledy nastaveny
Vyvážení barev
Žlutá, Purpur., Azurová, Černá
Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit)
Nast. barvu na 1 dotek (Světlejší obraz, Tmavší obraz, Reprodukce zvýraznění)
Nastavit nasycení
Nast. barvu na 1 dotek (Živé barvy, Zastřené barvy), Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit)
Nastavit zabarvení
Nast. barvu na 1 dotek (Živé barvy, Zastřené barvy), Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit)
Jemné nast. sytosti
Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit)
Nast. černé zabarvení
Neg./Poz., Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit)
Nast. barvu na 1 dotek
Živé barvy, Zastřené barvy
Vyvážení barev (Nastavit nasycení), Vyvážení barev (Nastavit zabarvení), Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit)
Světlejší obraz, Tmavší obraz, Reprodukce zvýraznění
Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit)
Vyvážení barev (Žlutá, Purpur., Azurová, Černá)
Odstín sépie
Jedna barva, Dvě barvy, Překrytí obrazu, Číslování stran, Číslování sad kopií, Vodoznak, Tisk data, Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit)
Auto (Barvy/ČB), Plné barvy, Černá a bílá
Číslování stran*2*3
Přizpůsobit stránce, Nast. barvu na 1 dotek (Odstín sépie), Kopie ID karty, Posun (Číselnými tlačítky), Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Krycí listy transp. listů, Tisk na tab., Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Sešít + Třídit (Sedlové sešití), Skládání (Skládání ve hřbetu), Překrytí obrazu
Číslování sad kopií*2*3
Přizpůsobit stránce, Nast. barvu na 1 dotek (Odstín sépie), Kopie ID karty, Posun (Číselnými tlačítky), Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Krycí listy transp. listů, Tisk na tab., Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Skupina (Stejné str.), Sešít + Skupina (Rohové, Dvojité), Sešít + Třídit (Sedlové sešití), Skládání (Skládání ve hřbetu), Překrytí obrazu
Smazání rámu
Smazání rámu originálu
Přizpůsobit stránce, Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), N na 1, Kopie ID karty, Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Rámování, Vložit listy (Tabelační), Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Lepená vazba, Volná velikost originálu
Smazání rámu knihy, Smazání vazby
Smazání rámu knihy
Přizpůsobit stránce, Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), N na 1, Kopie ID karty, Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Rámování, Vložit listy (Tabelační), Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Lepená vazba, Volná velikost originálu
Smazání rámu originálu, Smazání vazby
Smazání vazby
Přizpůsobit stránce, Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Kniha|2str., Kniha|2str., Kopie ID karty, Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Rámování, Vložit listy (Tabelační), Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Lepená vazba, Volná velikost originálu
Smazání rámu originálu, Smazání rámu knihy
Vodoznak*2*3
Přizpůsobit stránce, Nast. barvu na 1 dotek (Odstín sépie), Kopie ID karty, Posun (Číselnými tlačítky), Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Krycí listy transp. listů, Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Sešít + Třídit (Sedlové sešití), Skládání (Skládání ve hřbetu), Překrytí obrazu, Lepená vazba
Tisk data*2*3
Přizpůsobit stránce, Nast. barvu na 1 dotek (Odstín sépie), Kopie ID karty, Posun (Číselnými tlačítky), Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Krycí listy transp. listů, Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Sešít + Třídit (Sedlové sešití), Skládání (Skládání ve hřbetu), Překrytí obrazu, Lepená vazba
Posun*1
Podle polohy
Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Kopie ID karty, Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Vložit listy (Tabelační), Tisk na tab., Lepená vazba, Volná velikost originálu
Posun (Číselnými tlačítky)
Číselnými tlačítky
Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), N na 1, Kopie ID karty, Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Vložit listy (Tabelační), Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Číslování stran, Číslování sad kopií, Vodoznak, Tisk data, Lepená vazba, Volná velikost originálu
Posun (Podle polohy)
Vnitřní okraj
Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Kopie ID karty, Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Vložit listy (Tabelační), Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Lepená vazba, Volná velikost originálu
*1
Nelze nastavit <Auto> ve <Vybrat papír>, když je nastaveno <Různě velké originály> a <Posun>.
*2
Tuto funkci lze nastavit s až třemi funkcemi z <Vodoznak>, <Tisk data>, <Číslování stran> a <Číslování sad kopií>.
*3
Můžete vybrat pouze <Černá>, <Bílá> nebo barvy nastavené v <Dvě barvy> pro <Barva>, pokud tuto funkci nastavíte s <Dvě barvy>.
A38Y-0AE