<Volby> Obrazovka (3/4)

Funkce
Funkce, které nelze použít současně
Funkce, které mají prioritu, pokud byly naposledy nastaveny
Tisk a Kontrola
Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), 2str.|2str., 2str.|1str., Kniha|2str., Kniha|2str., N na 1, Kopie ID karty, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Krycí listy transp. listů, Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Překrytí obrazu, Volná velikost originálu, Sloučit bloky úloh, Přeskočit prázdné stránky, Lepená vazba, Volná velikost originálu
Neg./Poz.
Vyvážení barev (Nast. černé zabarvení), Kopie ID karty, Volná velikost originálu, Sloučit bloky úloh
Opakovat obrazy*2
Počet opakování
Přizpůsobit stránce, Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Vybrat papír (Volná), Kniha|2str., Kniha|2str., N na 1, Kopie ID karty, Smazání rámu originálu, Smazání rámu knihy, Smazání vazby, Posun (Podle polohy), Posun (Číselnými tlačítky), Vnitřní okraj, Zrcadlový obraz, Vyprázdnění, Krycí listy transp. listů, Přidat přebal, Vložit listy (Listy, Stránky kapitol), Vložit listy (Tabelační), Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Různě velké originály, Překrytí obrazu, Číslování stran, Číslování sad kopií, Vodoznak, Tisk data, Tisk a Kontrola, Volná velikost originálu, Sloučit bloky úloh, Lepená vazba
Opakovat obrazy (Auto)
Auto
Poměr kopírování (Auto), Poměr XY (Poměr Auto XY), Přizpůsobit stránce, Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Vybrat papír (Auto), Kniha|2str., Kniha|2str., N na 1, Kopie ID karty, Smazání rámu originálu, Smazání rámu knihy, Smazání vazby, Posun (Podle polohy), Posun (Číselnými tlačítky), Vnitřní okraj, Zrcadlový obraz, Vyprázdnění, Krycí listy transp. listů, Přidat přebal, Vložit listy (Listy, Stránky kapitol), Vložit listy(Tabelační), Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Různě velké originály, Překrytí obrazu, Číslování stran, Číslování sad kopií, Vodoznak, Tisk data, Tisk a Kontrola, Volná velikost originálu, Sloučit bloky úloh, Lepená vazba
Opakovat obrazy (Počet opakování)
Sloučit bloky úloh*3
Sloučit bloky úloh
Jedna barva, Dvě barvy, Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Nast. barvu na 1 dotek (Živé barvy, Zastřené barvy), Nast. barvu na 1 dotek (Světlejší obraz, Tmavší obraz, Reprodukce zvýraznění), Nast. barvu na 1 dotek (Odstín sépie), Vyvážení barev (Žlutá, Purpur., Azurová, Černá), Vyvážení barev (Nastavit nasycení), Vyvážení barev (Nastavit zabarvení), Vyvážení barev (Jemné nast. sytosti), Vyvážení barev (Nast. černé zabarvení), Kopie ID karty, Neg./Poz., Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Rámování, Vyprázdnění, Krycí listy transp. listů, Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Skupina (Stejné str.), Sešít + Skupina (Rohové, Dvojité), Sešít + Třídit (Sedlové sešití), Skládání (Skládání do C), Skládání (Skládání do Z Harmonika, Skládání (Skládání na polovinu), Skládání (Dvojité paral. sklád.), Přeruš., Překrytí obrazu, Tisk a Kontrola, Lepená vazba, Volná velikost originálu
Oddělovač úloh*5
Skupina (Stejné str.), Sešít + Třídit (Rohové, Dvojité), Sešít + Třídit (Sešít + Skupina) (Rohové, Dvojité), Sešít + Třídit (Sedlové sešití, Skládání (Skládání ve hřbetu), Skládání (Skládání do C), Skládání (Skládání do Z Harmonika), Skládání (Skládání na polovinu), Skládání(Dvojité paral. sklád.), Děrovat, Lepená vazba, Volná velikost originálu
Zrcadlový obraz
Přizpůsobit stránce, Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), N na 1, Kopie ID karty, Smazání rámu originálu, Smazání rámu knihy, Smazání vazby, Posun (Podle polohy), Posun (Číselnými tlačítky), Vnitřní okraj, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Krycí listy transp. listů, Přidat přebal, Vložit listy (Listy, Stránky kapitol), Vložit listy (Tabelační), Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Sešít + Třídit (Rohové, Dvojité), Sešít + Třídit (Sešít + Skupina (Rohové, Dvojité), Sešít + Třídit (Sedlové sešití (Sedlové sešití), Skládání (Skládání ve hřbetu), Překrytí obrazu, Číslování stran, Číslování sad kopií, Vodoznak, Tisk data, Volná velikost originálu, Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit), Lepená vazba, Volná velikost originálu
Označení oblasti*4
Rámování*2
Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Kniha|2str., Kniha|2str., N na 1, Kopie ID karty, Smazání rámu originálu, Smazání rámu knihy, Smazání vazby, Krycí listy transp. listů, Vložit listy (Tabelační), Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Sloučit bloky úloh, Lepená vazba, Volná velikost originálu
Vyprázdnění
Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Kniha|2str., Kniha|2str., N na 1, Kopie ID karty, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Krycí listy transp. listů, Vložit listy (Tabelační), Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Sloučit bloky úloh, Lepená vazba
Tisk na tab.*1
Poměr kopírování (Auto), Poměr XY (Poměr Auto XY), Nastavit podle délky, Přizpůsobit stránce, Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Vybrat papír (Auto), Vybrat papír (Zdroj papíru), 1str.|2str., 2str.|2str., Kniha|2str., Kniha|2str., N na 1, Kopie ID karty, Smazání rámu originálu, Smazání rámu knihy, Smazání vazby, Posun (Podle polohy), Posun (Číselnými tlačítky), Vnitřní okraj, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Rámování, Vyprázdnění, Krycí listy transp. listů, Přidat přebal, Vložit listy (Listy, Stránky kapitol), Vložit listy (Tabelační), Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Skupina (Stejné str.), Sešít + Skupina (Rohové, Dvojité), Sešít + Třídit (Sedlové sešití), Skládání (Skládání ve hřbetu), Skládání (Skládání do Z), Skládání (Skládání do C), Skládání (Skládání do Z Harmonika), Skládání (Skládání na polovinu), Skládání (Dvojité paral. sklád.), Děrovat, Číslování stran, Číslování sad kopií, Vodoznak, Tisk data, Sloučit bloky úloh, Sloučit bloky úloh (Oddělovač úloh), Lepená vazba, Volná velikost originálu
Uložit do schránky
Uložit do schránky
Jedna barva, Dvě barvy, Nast. barvu na 1 dotek (Živé barvy, Zastřené barvy), Nast. barvu na 1 dotek (Světlejší obraz, Tmavší obraz, Reprodukce zvýraznění), Nast. barvu na 1 dotek (Odstín sépie), Vyvážení barev (Žlutá, Purpur., Azurová, Černá), Vyvážení barev (Nastavit nasycení), Vyvážení barev (Nastavit zabarvení), Vyvážení barev (Jemné nast. sytosti), Vyvážení barev (Nast. černé zabarvení), Kopie ID karty, Zrcadlový obraz, Vzorek kopírování, Překrytí obrazu, Skládání (Skládání do C), Skládání (Skládání do Z Harmonika, Skládání (Skládání na polovinu), Skládání (Dvojité paral. sklád.), Tisk a Kontrola, Lepená vazba*6, Volná velikost originálu
Kopírovat a uložit
Jedna barva, Dvě barvy, Nast. barvu na 1 dotek (Živé barvy, Zastřené barvy), Nast. barvu na 1 dotek (Světlejší obraz, Tmavší obraz, Reprodukce zvýraznění), Nast. barvu na 1 dotek (Odstín sépie), Vyvážení barev (Žlutá, Purpur., Azurová, Černá), Vyvážení barev (Nastavit nasycení), Vyvážení barev (Nastavit zabarvení), Vyvážení barev (Jemné nast. sytosti), Vyvážení barev (Nast. černé zabarvení), Kopie ID karty, Zrcadlový obraz, Překrytí obrazu, Skládání (Skládání do C), Skládání (Skládání do Z Harmonika, Skládání (Skládání na polovinu), Skládání (Dvojité paral. sklád.),Lepená vazba*6, Volná velikost originálu
Překrytí obrazu
Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Jedna barva, Dvě barvy, Nast. barvu na 1 dotek (Odstín sépie), N na 1, Kopie ID karty, Zrcadlový obraz, Krycí listy transp. listů, Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Číslování stran, Číslování sad kopií, Vodoznak, Tisk data, Tisk a Kontrola, Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit), Přidat přebal, Vložit listy (Listy, Stránky kapitol), Vložit listy (Tabelační), Sešít + Třídit (Sedlové sešití), Skládání (Skládání ve hřbetu), Lepená vazba, Volná velikost originálu
*1
Tuto funkci nelze nastavit s následujícími nastaveními v části <Kompletace>.
<Horní pravý> nebo <Dolní pravý> v <Rohové>
<Pravý> v <Dvojité>
*2
Nelze nastavit oblast s funkcí <Zadat více bodů>, když je nastaveno <Rámování> a <Opakovat obrazy>. Navíc, funkcí <Rámování> lze nastavit pouze jednu oblast.
*3
Nastavení, která mají účinek na celé úlohy, nelze nastavit pro každý blok.
*4
Pokud se oblasti zadané v <Rámování> a <Vyprázdnění> překrývají, dostane přednost nastavení specifikované jako poslední.
*5
Když je nastaven tabelační papír, nelze nastavit tuto funkci s následujícími nastaveními.
<Horní pravý> nebo <Dolní pravý> v <Rohové>
<Pravý> v <Dvojité>
*6
Tuto funkci můžete nastavit s možností <Uložit do schránky>, pokud je nastaven režim Sloučit bloky úloh.
A38Y-0AF