<Volby> Obrazovka (4/4)

Funkce
Funkce, které nelze použít současně
Funkce, které mají prioritu, pokud byly naposledy nastaveny
Lepená vazba
Přizpůsobit stránce, Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Vybrat papír (Auto), 1str.|2str., 2str.|2str., 2str.|1str., Kniha|2str., Kniha|2str., N na 1, Kopie ID karty, Smazání rámu originálu, Smazání rámu knihy, Smazání vazby, Posun (Podle polohy), Posun (Číselnými tlačítky), Vnitřní okraj, Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Rámování, Vyprázdnění, Krycí listy transp. listů, Přední přebal, Vložit listy (Listy, Stránky kapitol), Vložit listy (Tabelační), Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Tvorba úlohy, Třídit (Pořadí stran), Skupina (Stejné str.), Přesah, Sešít + Třídit (Rohové, Dvojité), Sešít + Skupina (Rohové, Dvojité), Sešít + Třídit (Sedlové sešití), Skládání (Skládání ve hřbetu), Skládání (Skládání do Z), Skládání (Skládání do C), Skládání (Skládání do Z Harmonika), Skládání (Skládání na polovinu), Skládání (Dvojité paral. sklád.), Děrovat, Různě velké originály, Překrytí obrazu, Vodoznak, Tisk data, Tisk a Kontrola, Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky*1, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit)*1, Volná velikost originálu
Kopie ID karty
Poměr kopírování (Ruční), Poměr kopírování (Předvolený Zoom), Poměr kopírování (Auto), Poměr XY (Ruční zadání), Nastavit podle délky, Poměr XY (Poměr Auto XY), Přizpůsobit stránce, Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Vybrat papír (Auto), Vybrat papír (Vlastní velikost), 1str.|2str., 2str.|2str., 2str.|1str., Kniha|2str., Kniha|2str., N na 1, Smazání rámu originálu, Smazání rámu knihy, Smazání vazby, Posun (Podle polohy), Posun (Číselnými tlačítky), Vnitřní okraj, Neg./Poz., Zrcadlový obraz, Opakovat obrazy (Počet opakování), Opakovat obrazy (Auto), Rámování, Vyprázdnění, Krycí listy transp. listů, Přední přebal, Vložit listy (Listy, Stránky kapitol), Vložit listy (Tabelační), Tisk na tab., Skenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Skenovat do brožury (Neskládat), Neskenovat do brožury (Skládat + Sedl. sešití, Jen Skládání), Neskenovat do brožury (Neskládat), Tvorba úlohy, Třídit (Pořadí stran), Skupina (Stejné str.), Přesah, Sešít + Třídit (Rohové, Dvojité), Sešít + Skupina (Rohové, Dvojité), Sešít + Třídit (Sedlové sešití), Skládání (Skládání ve hřbetu), Skládání (Skládání do Z), Skládání (Skládání do C), Skládání (Skládání do Z Harmonika), Skládání (Skládání na polovinu), Skládání (Dvojité paral. sklád.), Různě velké originály, Vzorek kopírování, Přeruš., Překrytí obrazu, Číslování stran, Číslování sad kopií, Vodoznak, Tisk data, Tisk a Kontrola, Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit), Přeskočit prázdné stránky, Lepená vazba, Volná velikost originálu
Volná velikost originálu
Poměr kopírování (Auto), Poměr XY (Poměr Auto XY), Přizpůsobit stránce, Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), Poměr kopírování (Vybrat papír), Auto, Kniha|2str., Kniha|2strany, N na 1, Kopie ID karty, Smazání rámu originálu, Smazání rámu knihy, Smazání vazby (Posun), Podle polohy (Posun), Číselnými tlačítky, Vnitřní okraj, Zrcadlový obraz, Neg./Poz. (Počet opakování), Opakovat obrazy (Opakovat obrazy), Auto, Rámování, Vyprázdnění, Krycí listy transp. listů, Přední přebal (Vložit listy, Listy), Stránky kapitol (Vložit listy), Tabelační, Tisk na tab. (Skenovat do brožury, Skládat + Sedl. sešití), Jen Skládání (Skenovat do brožury), Neskládat (Neskenovat do brožury, Skládat + Sedl. sešití), Jen Skládání (Neskenovat do brožury), Neskládat, Různě velké originály, Překrytí obrazu, Tisk a Kontrola, Sloučit bloky úloh, Uložit do schránky, Uložit do schránky (Kopírovat a uložit), Lepená vazba
Přeskočit prázdné stránky
Plakát (Počet stran na výstupu), Plakát (Poměr kopírování), N na 1, Kopie ID karty, Tisk a Kontrola
*1
Tuto funkci můžete nastavit s možností <Lepená vazba>, pokud je nastaven režim Sloučit bloky úloh.
A38Y-0AH