Kontrola naskenovaných originálů před jejich odesláním/uložením (Náhled)

 
Naskenované originály lze před jejich odesláním/uložení zkontrolovat na obrazovce náhledu. Můžete také mazat, posunovat nebo měnit stránky na obrazovce s náhledem.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
4
Podle potřeby zadejte nastavení skenování. Základní operace pro skenování originálů
5
Stiskněte <Volby>  <Náhled>  <Zavřít>.
6
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a zobrazí se obrazovka náhledu.
Skenování zrušíte stisknutím tlačítka <Zrušit> nebo  (Stop)  <Ano>.
Když se zobrazí <Stisknutím tlačítka [Start] naskenujete další originál.>
7
Zkontrolujte naskenované originály na obrazovce náhledu.
V případě potřeby upravte naskenované originály na obrazovce náhledu.
Pro vymazání stránky
Pro posun stránky
Pro změnu umístění stran
8
Stiskněte <Spustit odesílání>.
Spustí se odesílání/ukládání.
A38Y-0C7