Nastavení polohy sekundárního přenášecího válce

Polohu sekundárního přenášecího válce můžete přepnout buď do polohy priority kvality obrazu, kde lze očekávat zlepšení kvality obrazu, nebo do polohy tenkého papíru pro snížení zachytávání.
1
Stiskněte <Změnit> v <Nast. polohy sekund. přenáš. válce>.
2
Zvolte prioritní polohu sekundárního přenosového válce.
Polohu sekundárního přenášecího válce můžete přepnout na <Priorita kvality obrazu> (poloha priority kvality obrazu), kde lze očekávat zlepšení kvality obrazu. Polohu také můžete přepnout na <Priorita snížení zachytávání> (poloha tenkého papíru), čímž lze zlepšit zachytávání papíru způsobené nedokonalou separací papíru.
<Auto (Priorita rychlosti)>: Toto je výchozí nastavení.
<Priorita kvality obrazu>: Toto nastavení by mělo snížit nerovnoměrnou sytost, která postihuje obraz toneru v celém polotónovém obrazu, nebo vodorovné pruhy s nerovnoměrnou sytostí na předním nebo zadním konci.
<Priorita snížení zachytávání>: Toto nastavení by mělo omezit zachytávání papíru, ke kterému dochází na sekundárním přenášecím válci.
Pokud vyberete <Priorita kvality obrazu> může dojít k zachycení papíru.
Pokud se kvalita obrazu dostatečně nezlepší ani po výběru možnosti <Priorita kvality obrazu>, lze kvalitu obrazu zlepšit nastavením destičky pro převod papíru.
Pokud vyberete <Auto (Priorita rychlosti)>, papír o plošné hmotnosti 181 g/m2 nebo vyšší může pracovat v poloze <Priorita kvality obrazu> (poloha priority kvality obrazu).
Pokud dojde k zachycení papíru v sekundárním přenášecím válci, když je papír nastaven na plošnou hmotnost 181 g/m2 nebo vyšší, lze dosáhnout zlepšení nastavením možnosti <Priorita snížení zachytávání>.
Pokud zadáte <Priorita snížení zachytávání>, může dojít k nerovnoměrné sytosti.
3
Pokud je zadáno <Priorita kvality obrazu>, lze provést <Upravit podpěrnou desku podávání papíru>.
Pokud jste zadali směr <+>:
Jestliže se na předním nebo zadním konci polotónového obrazu vyskytují vodorovné pruhy s nerovnoměrnou sytostí, kvalita obrazu se může zlepšit.
Pokud jste zadali směr <->:
Jestliže nerovnoměrná sytost postihuje obraz toneru v celém polotónovém obrazu, kvalita obrazu se může zlepšit.
4
Stiskněte <OK>.
A38Y-071