<Výstup hlášení>

Tímto se vytiskne seznam údajů o uložení pro nastavení odesílání/příjmu.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Seznam uživ. dat VYS./PŘ.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Výstup hlášení>
S pomocí této volby můžete vytisknout seznam nastavení pro odesílání/příjem uložených ve stroji. Tisk hlášení a seznamů
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Seznam uživ. dat VYS./PŘ.>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
A38Y-0KJ