Tænde maskinen

I dette afsnit beskrives, hvordan du tænder for maskinen.
1
Sørg for, at stikket er skubbet helt i bund i stikkontakten.
2
Åbn dækslet til afbryderen, og tryk hovedafbryderen mod "I".
3
Luk dækslet til hovedafbryderen.
Hovedstrømmen-indikatoren på betjeningspanelet (Betjeningspanel (valgfrit)) lyser, og startskærmbilledet vises på touchpanelet.
Hvis Hovedstrømmen-indikatoren på betjeningspanelet ikke lyser, selvom strømafbryderen er tændt, skal du tjekke, om sikkerhedsafbryderen er slået til.
Du kan vælge det skærmbillede, der vises straks efter, maskinen tændes. <Brug standardskærm efter opstart/gendannelse>
Touchpanelet reagerer måske ikke optimalt, straks efter du har tændt for maskinen.
Hvis maskinen er sluttet til en slukket Mac-computer med USB-kabel, tændes computeren måske automatisk, når maskinen tændes. Hvis det sker, kan du koble USB-kablet fra maskinen. Du kan måske også løse problemet ved at indsætte en USB-hub mellem maskinen og din computer.
A390-00F