Krølningskorrektion for hver papirkilde

Selvom du ikke bruger denne indstilling, udføres krølningskorrektion altid i overensstemmelse med papirets egenskaber. Hvis du printer ved hjælp af den valgfri finisher, og krølningen ikke er rettet, skal du justere krølningskorrektionen efter printningsforholdene og papirets tilstand (fugtighedsniveau osv.).
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>  <Krølningskorrektion for hver papirkilde>.
2
Vælg papirkilden, og tryk på <Inds>.
3
Korriger niveauet af krølningskorrektion.
Juster papirkrølningen separat for output med forsiden opad og forsiden nedad samt 2-sidet output.
Denne status kan påvirke papirets fremføring. Det anbefales, at du forøger værdien i små trin, da større ændringer kan forårsage papirstop.
Den angivne værdi er føjet til den korrektionsværdi, der er angivet for hvert papir.
Hvis du vil justere krølningskorrektionen i <Præferencer>  <Administrationsindstillinger for papirtype>, er det nødvendigt at returnere den værdi, der er indstillet i <Justering/Vedligeholdelse>, til 0.
Hvis det miljø, hvori papiret opbevares er anderledes, kan papirets tilstand, som f.eks. fugt i papiret, variere, også ved den samme papirtype. Hvis papirets forhold er anderledes end normalt, kan du opnå et bedre resultat ved at justere krølningskorrektionen for hver papirkilde.
For at bestemme papirets krølningsretning skal du anbringe papiret i den retning, som det leveres i udbakken.
Justér krølningskorrektionsniveauet i modsat retning af det printede papir.
Krølningsretning på printet papir
Justeringsretning
Når papiret krøller opad
Krøl nedad (tryk på <->)
Når papiret krøller nedad
Krøl opad (tryk på <+>)
4
Tryk på <OK>.
A390-086