Justering af fikseringsenhedens temperatur

Justering af fikseringsenheden til en passende temperatur er nødvendig. Det afhænger af papiret, og det tager lidt tid. Ved at indstille denne funktion på forhånd kan du undgå, at produktiviteten bliver påvirket.
Andre brugere end administratorerne bør ikke ændre indstillingerne. Du kan få instruktioner i ændring af indstillingerne ved at kontakte Canon Danmark.

Justering af denne funktion kan – afhængigt af papirtypen – medføre papirstop eller ringe billedkvalitet.
Justering af denne funktion kan påvirke papirkrølningen. Genjustér om nødvendigt <Niveau f. krølningskorr.>. Niveau f. krølningskorr.
Hvis glans ikke er mulig for en specifik papirtype, når du vælger <Produktivitetsprioritet (Manuelt)>, og den oftest anvendte papirtype er indstillet, skal du justere glansen for dette papir.
Hvis glans ikke er mulig for de fleste papirtyper, når du vælger <Produktivitetsprioritet (Manuelt)>, og den ofte anvendte papirtype er indstillet, skal du skifte til statussen <Kvalitetsprioritering>.
Hvis glans ikke er mulig for de fleste papirtyper, efter at du har skiftet til statussen <Kvalitetsprioritering>, skal du justere glans for den specifikke papirtype, der anvendes.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>  <Skift justering af fikseringstemperatur>
2
Vælg den ønskede tilstand.  Tryk på <OK>
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
<Produktivitetsprioritet (Auto)>: Der anvendes en egnet temperatur til fikseringsenheden. This mode gives a priority to productivity, so the gloss quality may be slightly changed.
<Produktivitetsprioritet (Manuelt)>: Velegnet temperatur til fikseringsenheden bliver anvendt ved på forhånd at indstille den oftest anvendte papirtype.
Denne status prioriterer produktiviteten, så glansen kan blive påvirket en anelse. Vælg denne status for at prioritere produktivitet fra den allerførste side.
<Billedkvalitetsprioritet>: Denne status prioriterer billedkvaliteten, så produktiviteten kan blive påvirket en anelse.
Den ændrede indstilling bevares på maskinen og vil berøre efterfølgende outputfunktioner. Det anbefales, at du skifter tilbage til den forrige indstilling, når du har afsluttet outputfunktionen med den ændrede indstilling.
3
Når du vælger <Produktivitetsprioritet (Manuelt)>, vælges den oftest anvendte papirtype.
Det forhindrer, at produktiviteten falder for den indstillede papirtype.
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
<Prioritering af Tyndt papir>: Ikke-coated papir (52 til 105 g/m2) og coated papir (70 til 105 g/m2)
<Standard>: Ikke-coated papir (91 til 400 g/m2) og coated papir (106 til 150 g/m2)
<Prioritering A af Kraftigt papir>: Ikke-coated papir (106 til 400 g/m2) og coated papir (129 til 256 g/m2)
<Prioritering B af Kraftigt papir>: Ikke-coated papir (181 til 400 g/m2) og coated papir (257 til 400 g/m2)
Hvis glans ikke er mulig for en specifik papirtype, når du vælger <Produktivitetsprioritet (Manuelt)>, og den oftest anvendte papirtype er indstillet, skal du justere glansen for dette papir. Justér glans/Fint sort
Hvis glans ikke er mulig for de fleste papirtyper, når du vælger <Produktivitetsprioritet (Manuelt)>, og den ofte anvendte papirtype er indstillet, skal du skifte til statussen <Kvalitetsprioritering>.
Hvis glans ikke er mulig for de fleste papirtyper, efter at du har skiftet til statussen <Kvalitetsprioritering>, skal du justere glans for den specifikke papirtype, der anvendes. Justér glans/Fint sort
4
Tryk på <OK>
A390-07K