Status til lokaler med lav temperatur

Hvis du kontinuerligt printer billeder med høj tæthed på kraftigt papir i et miljø med lav temperatur, påføres toneren måske ikke korrekt på billederne, fordi fikseringsenheden ikke er varmet helt op.
Dette problem kan løses ved at nedsætte printhastigheden.
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. Du kan få flere oplysninger om ændringen af indstillingerne hos Canon Danmark.
Hvis du forøger værdien for indstillingerne, påføres toneren korrekt, men printhastigheden kan blive påvirket negativt.

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Status til lokaler med lav temperatur>.
2
Tryk på <-> eller <+> for at justere statussen til lokaler med lav temperatur tryk på <OK>.
A390-07L