Afsendelse af mailnotifikation, når der opstår en fejl

Du kan underrette en mailadresse, der er angivet på forhånd, når toneren skal udskiftes, eller et papirstop skal afhjælpes osv.

Angivelse af destinationen og de oplysninger, der skal sendes

1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Settings/Registration] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Device Management] [E-Mail Notification Settings]  [Add Destination to Notify...].
4
Angiv de nødvendige indstillinger.
[Destination to Notify]
Angiv mailadressen.
[Notify When]
Vælg de oplysninger, der skal sendes.
Du kan registrere op til fem destinationer.
5
Klik på [OK].
Resultatet af afsendelse af mailen kan ses i [Status Monitor/Cancel] i [Job Log].
Denne indstilling kan kun angives af en bruger med administratorrettigheder.
Denne indstilling er ikke inkluderet i Enhedsinformation Distribution. Distribution af enhedsinformationer til andre Canon-multifunktionsprintere
Denne indstilling kan kun importeres fra/eksporteres til maskiner i den samme serie. Import/eksport af indstillingsdataene
Denne indstilling findes i [Settings/Registration Basic Information] ved batcheksport. Import/eksport af alle indstillinger
A390-0HJ