Staple Finisher-AF/Booklet Finisher-AF

Hvis du installerer "Staple Finisher-AF" eller "Booklet Finisher-AF", kan du anvende følgende finishingfunktioner.
Sætsortér
Outputtet sorteres i sæt, ordnet i dokumentets siderækkefølge.
Staksortér
Alle print af den samme originalside bliver staksorteret sammen til sæt.
Forskyd
Hver outputgruppe flyttes i skiftende lag.
Hæftning + Sætsortér
Outputtet sorteres i sæt arrangeret i siderækkefølge og hæftes (hjørne/dobbelt). Du kan folde og hæfte outputtet ved hjælp af "Booklet Finisher-AF".
Hæftning og Staksortér
Alle print af den samme originalside bliver staksorteret sammen til sæt og hæftes (hjørne/dobbelt).
Rygfoldning (kun "Booklet Finisher-AF")
Outputtet foldes til dets halve størrelse.
Hvis du installerer "Puncher Unit-BS", "Puncher Unit-BT" eller "Puncher Unit-BU" i "Staple Finisher-AF" eller "Booklet Finisher-AF", kan du lave huller i dit output.
Hvis du installerer "Booklet Trimmer-G" i "Booklet Finisher-AF", kan du trimme forkanten af outputpapir med ryghæftning for et pænt output. For detaljerede informationer kan du se brugerhåndbogen til "Booklet Trimmer-G". Hvis du installerer "Two-Knife Booklet Trimmer-B", kan du trimme toppen/bunden af outputpapir med ryghæftning for et pænt output. For detaljerede informationer kan du se brugerhåndbogen til "Two-Knife Booklet Trimmer-B".
Hvis du installerer "Multi Function Professional Puncher-C" i "Booklet Finisher-AF", kan du lave flere typer huller. For flere oplysninger om "Multi Function Professional Puncher-C" henvises til håndbogen til "Multi Function Professional Puncher-C".

Set udefra

 
Booklet Finisher-AF
Staple Finisher-AF

Udbakke A

Printene bliver leveret til denne bakke. Du kan angive, hvilke funktioner bakken anvendes til ved at konfigurere <Indstillinger for udbakke>. <Output Tray Settings>
Hvis <Stabling af store mængder> indstilles til <Til>, sendes print fortrinsvist til bakke B, uanset indstillingerne i <Indstillinger for udbakke>. <Indstillinger for papirlevering>

Topdæksel

Åbn for at fjerne fastklemt papir.

Frontdæksel

Åbn for at fjerne fastklemt papir, rydde et klammestop i hæftningsenheden og ryghæfteren eller udskifte hæftepatronen. Hvis "Puncher Unit-BS", "Puncher Unit-BT" eller "Puncher Unit-BU" er installeret, skal du åbne for at fjerne hulningsaffaldet.

Hæftebakke (kun Booklet Finisher-AF)

Output, der er ryghæftet, bliver leveret til denne bakke.

Ekstra hæftebakke (kun Booklet Finisher-AF)

Justér papiret, så det afleveres i hæftebakken.

Udbakke B

Printene bliver leveret til denne bakke. Du kan angive, hvilke funktioner bakken anvendes til ved at konfigurere <Indstillinger for udbakke>. <Output Tray Settings>
Hvis <Stabling af store mængder> indstilles til <Til>, sendes udskrifterne fortrinsvist til bakke B, uanset indstillingerne i <Indstillinger for udbakke>. <Indstillinger for papirlevering>
Udbakke A og B justerer outputpapir med deres to justeringsstyr. Du kan justere placeringen af disse styr. For flere informationer skal du se Papirjustering på finisherbakke A/B.
Når "Long Sheet Tray-B" er monteret på universalbakken, skal forlængeren til udbakken monteres på udbakke A.
Hvis "Finisher Long Sheet Catch Tray-B" (tilbehør) er monteret, er udbakke A erstattet med den.

Set indefra

 
Booklet Finisher-AF
Staple Finisher-AF

Hullebakke (når "Puncher Unit-BS", "Puncher Unit-BT" eller "Puncher Unit-BU" er monteret).

Træk ud for at fjerne hulleaffald. Bortskaffelse af kanthulningsaffald (Staple Finisher-AF/Booklet Finisher-AF)

Ryghæftningsenhed (kun Booklet Finisher-AF)

Træk ud for at fjerne fastklemt papir, udbedre et klammestop i hæftningsenheden eller for at udskifte hæftepatronen.

Bakke til hæfteaffald

Træk ud for at fjerne hæftningsaffald. Bortskaffelse af hæftningsaffald (Staple Finisher-AF/Booklet Finisher-AF)
Valg af hæftningspositionen
Kanthulning (når "Puncher Unit-BS", "Puncher Unit-BT" eller "Puncher Unit-BU" er monteret)
For informationer om de papirformater, der kan anvendes ved Hæftning, Ryghæftning, Hulning og Rygfoldning, kan du se Staple Finisher-AF og Booklet Finisher-AF.
For at udskifte hæftepatronen i hæftningsenheden eller ryghæftningsenheden kan du se Ilægning af hæfteklammer (Optional).
For oplysninger om hvordan du rydder et papir- eller klammestop, kan du se Udbedring af papirstop og Udbedring af hæfteklammestop (valgfrit).
Det maksimale antal sider, der kan indbindes, er muligvis ikke muligt, afhængigt af papirtypen. I dette tilfælde skal du ændre papirtypen eller reducere det antal ark, der skal indbindes.
Sætsortér og staksortér
Hvis du vælger <Forskydning> sammen med funktionen Sætsortér eller Staksortér, flyttes hver outputgruppe.
Udbakkerne flyttes nedad, når stakken med outputpapiret forøges. Når udbakken har nået stakgrænsen, bliver efterfølgende print automatisk leveret til den næste bakke. Når stakgrænsen er nået for alle bakker, bliver print stoppet. Fjern alt outputpapir fra bakkerne for at fortsætte printning.
Klammer
Når du anvender hæftestatussen, må du ikke fjerne papirstakken fra udbakken under jobbet. Fjern papirstakken, når jobbet er helt færdigt.
Hvis meddelelsen <Ilæg hæfteklammer i hæfteenheden.> vises, er næsten alle klammerne brugt. For at fortsætte skal du udskifte hæftepatronen.
Når en bakke når sin laveste position, stopper printning midlertidigt. Fjern alt outputpapir fra bakken for at fortsætte printning.
Ryghæftning
Foldenøjagtigheden kan variere afhængigt af papirtypen og antallet af ark.
A390-03X