Andre finishing-funktioner

 
Ved at installere tilbehør kan du bruge flere finishing-funktioner. Bemærk, at de tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af modellen og det installerede tilbehør. Valgfrit tilbehør
Hulning
Du kan lave huller til arkivering. Du kan vælge Ryghulning.
Z-fold
Du kan folde højre halvdel af papiret i tre områder.
Hvis du specificerer statussen Z-fold med statussen Hæftning, og antallet af ark, der Z-foldes, overstiger 10, sætsorteres printene, men de hæftes ikke.
C-fold
Du kan opdele papiret i tre områder, så det foldes i en facon som bogstavet C.
Hvis du ønsker, at den printede side skal foldes ind, når der kun printes på den ene side, skal du vælge <Forsiden op (omv. rækkefølge)> for <Forsiden opad/forsiden nedad>.
Half-fold
Du kan halvfolde hvert papirark.
Accordion Z-Fold
Du kan opdele papiret i tre områder, så det foldes i en facon som bogstavet Z.
Hvis du ønsker, at den printede side skal foldes ind, når der kun printes på den ene side, skal du vælge <Forsiden op (omv. rækkefølge)> for <Forsiden opad/forsiden nedad>.
Rygfoldning
Ved at bruge hæftefinisheren kan du halvfolde outputarkene. Du kan angive, hvor mange ark der skal foldes sammen, og hvilken side printningen skal starte på.
Dobbelt parallel fold
Du kan halvfolde papiret og derefter halvfolde det igen.
Hvis du ønsker, at den printede side skal foldes ind, når der kun printes på den ene side, skal du vælge <Forsiden op (omv. rækkefølge)> for <Forsiden opad/forsiden nedad>.
Afhængigt af papirtypen kan du ikke anvende finishing-funktioner. Hardwarespecifikationer
Når du konfigurerer indstillinger i <Se gemte filer>
Efterbehandlingsfunktionen kan kun bruges, når du udskriver en PDF-/XPS-fil eller en fil lagret i mailboksen.
A390-097