Kopiering af flere originaler på et ark (N på 1)

 
Du kan kopiere flere originalsider på et enkelt ark. Med denne funktion kan du kopiere med færre papirark end antallet af originalsider.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <N på 1>.
5
Vælg måden at arrangere sider på, og vælg originalformatet og papirformatet til kopiering.
Vælg, hvor mange sider der skal arrangeres på en enkelt papirark. Du kan også ændre arrangementsrækkefølgen.
For at lave 2-sidede kopier eller for at scanne 2-sidede originaler for at lave 1-sidede kopier skal du trykke på <Indstillinger for 2-sidet>. For flere informationer om indstillingen kan du se "2-sidet kopiering" i trin 4 i Grundlæggende kopieringsbetjeninger.
Hvis du trykker på <Skift> i <Originalformat>, kan du vælge originalens format, hvis du trykker på <Skift> i <Papirformat>, kan du vælge papirformatet.
6
Tryk på <OK> <Luk>.
7
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
Alle originaler skal have samme format.
Hvis du indstiller <N på 1>, indstilles <Flyt> automatisk til <Centreret>.
A390-08X