Strakskopiering ved afbrydelse af andre jobs

 
Du kan kopiere straks, også selvom der udføres en anden opgave. Dette er praktisk, hvis du kun har brug for at kopiere flere sider hurtigt, og en anden persons opgave ikke er færdig lige med det samme.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Hastekopi> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Angiv kopiindstillingerne efter behov. Grundlæggende kopieringsbetjeninger
5
Tryk på  (Start).
Det forrige job sættes på pause, og hastekopiering starter.
For at annullere hastekopiering skal du trykke på <Hastekopi> igen, inden du trykker på  (Start).
Når hastekopieringen er færdig, genstater det forrige job automatisk.
Under hastekopiering kan du ikke udføre andet end hastekopiering. Når den aktuelle hastekopiering er færdig, kan du udføre den næste hastekopiering.
Selvom antallet af reserverede kopijob har nået dets grænse, kan afbrudt kopiering stadig blive udført.
TIP
Du kan afbryde jobs med et reserveret kopijob (Grundlæggende kopieringsbetjeninger).
For at afbryde det nuværende job og udføre et reserveret kopijob skal du trykke på  (Statusmonitor)  <Job>  <Jobstatus>  Vælg det dokument, der skal kopieres  <Haste/priori.print>  <Afbryd med hasteprint>.
For at udføre et reserveret kopijob, straks når det aktuelle job er færdigt, skal du trykke på  (Statusmonitor)  <Job>  <Jobstatus>  Vælg det dokument, der skal kopieres med førsteprioritet  <Haste/priori.print>  <Prioritetsprint>.
A390-093