Scanning for at oprette et hæfte (Hæftescanning)

 
Du kan scanne for at give mulighed for printning i form af et hæfte.
Denne funktion kan kun bruges, når der lagres i en mailboks.

1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og gem>. <Hjem>-skærmen
3
Vælg modtagermailboksen.
For informationer om de emner, der vises på skærmbilledet, og hvordan de betjenes, kan du se Redigering af filer i mailboksen.
4
Tryk på <Scan>.
5
Tryk på <Tilvalg>  <Hæftescanning>.
6
Angiv originalformatet og papirtypen for hæftet.
Når du udfører hæftekopiering med 2-sidede originaler, skal du trykke på <2-sidet original> og vælge <Bogtype> eller <Kalendertype> efter behov.
Tryk på <Skift> for <Originalformat>, og vælg originalformatet. Hvis du vælger <Auto>, vælges det optimale hæfteformat automatisk i overensstemmelse med originalformatet.
Tryk på <Skift> for <Layoutformat>, og vælg papirtype for hæftet.
Hvis du vil printe et hæfte med samme mål som originalen, skal du vælge papirformat til modstående sider. Hvis du angiver det samme format for <Originalformat> og <Layoutformat>, reduceres billedets format automatisk, når det outputtes.
7
Tryk på <OK> <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Originaler scannes, og lagring starter.

Sørg for at bruge samme format til alle originaler.
Sørg for at anbringe liggende originaler lodret, fordi billederne for sider med lige numre vender på hovedet, hvis du scanner dem i vandret retning.
A390-0C3