Positionsindstillinger for sekundær overførselsrulle

Du kan skifte positionen af den sekundære overførselsrulle til enten en position med billedkvalitetsprioritet, hvor forbedring af billedkvaliteten kan forventes, eller en position for tyndt papir med henblik på begrænsning af papirstop.
1
Tryk på <Skift> i <Positionsindst. f. sek. overf.rulle>.
2
Vælg en prioritetsposition til den sekundære overførselsrulles position.
Du kan skifte positionen af den sekundære overførselsrulle til <Billedkvalitetsprioritet> (position med billedkvalitetsprioritet), hvor forbedring af billedkvaliteten kan forventes. Du kan også skifte positionen til <Prioritet af begrænsning af papirstop> (position for tyndt papir med henblik på begrænsning af papirstop), hvor et papirstop på grund af ufuldstændig papiradskillelse kan forbedres.
<Auto (Hastighedsprioritering)>: Dette er standardindstillingen.
<Billedkvalitetsprioritet>: Denne indstilling forventes at reducere ujævne tætheder, som ridser tonerbilledet i hele halvtonebilledet, eller vandrette striber med ujævne tætheder i for- eller bagenden.
<Prioritet af begrænsning af papirstop>: Denne indstilling forventes at reducere papirstop, der opstår ved den sekundære overførselsrulle.
Hvis du vælger <Billedkvalitetsprioritet>, kan der opstå et papirstop.
Hvis billedkvaliteten ikke er tilstrækkeligt forbedret, selv efter valg af <Billedkvalitetsprioritet>, kan billedkvaliteten forbedres ved at justere en støtteplade til papirtransport.
Hvis du vælger <Auto (Hastighedsprioritering)>, kan papir med en basisvægt på 181 g/m2 eller mere fungere i <Billedkvalitetsprioritet> (position med billedkvalitetsprioritet).
Hvis der opstår et papirstop i den sekundære overførselsrulle, når papiret er indstillet til en basisvægt på 181 g/m2 eller mere, kan det forbedres ved at indstille <Prioritet af begrænsning af papirstop>.
Hvis du angiver <Prioritet af begrænsning af papirstop>, kan der opstå ujævne tætheder.
3
Hvis <Billedkvalitetsprioritet> er angivet, kan <Justér papirtransportens støtteplade> udføres.
Da du angav retningen <+>:
Hvis der er vandrette striber med ujævne tætheder i for- eller bagenden af halvtonebilledet, kan billedkvaliteten forbedres.
Da du angav retningen <->:
Hvis der er ujævne tætheder, som ridser tonerbilledet i hele halvtonebilledet, kan billedkvaliteten forbedres.
4
Tryk på <OK>.
A390-071