<Scan og gem indstillinger>

Angiv de fælles indstillinger, der bruges, når du opbevarer scannede originaler.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.

<Registrér/Redigér favoritindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Alm. Indstillinger>  <Scan og gem indstillinger>
Du kan registrere ofte anvendte indstillinger på en knap på maskinen til senere brug ved lagring. Du kan også knytte dit favoritnavn til en knap og tjekke registrerede indstillinger. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
 Ved registrering af indstillinger
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Registrér/Redigér favoritindst.>
<Registrér>, <Omdøb>, <Slet>, <Kontrollér indhold> (<M1> til <M9>)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings

<Skift standardindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Alm. Indstillinger>  <Scan og gem indstillinger>
Du kan ændre de indstillinger, der er registreret som standard, for funktionen <Scan og gem>.
 Ved registrering af indstillinger
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Skift standardindstillinger>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
A390-0L0