<Web Access>

Angiv indstillingerne for webadgangsfunktionen (Web Access).
Få oplysninger ved at se "Web Access" på webstedet til onlinevejledningen. Web Access
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Settings>
<Security>
<TLS Version Settings>
<Attempt All Versions>, <TLS 1.3>, <TLS 1.2>, <TLS 1.1>, <TLS 1.0>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Use JavaScript>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Display Mixed HTTPS/HTTP Pg>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Server Address to Exempt from Warning>
(NUL)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Server Address to Allow for Sharing Info>
(NUL)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Server Addr. to Allow for Simple PDF Print>
(NUL)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Restrict Share Device Information>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Display Warning When No Root Certificate>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Display Warning When No Match for Cert. CN>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Displ Warning when Entering Secured Page>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Displ. Warning when Leaving Secured Page>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Cache>
<Use Cache>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Clear Cache>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Cookie>
<Cookie Handling>
<Accept>, <Block>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Delete Cookies>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Local Storage>
<Clear Local Storage>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Privacy Policy and Regulations>
<Restrict URL Entry>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Restrict Add/Edit Favorites>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Restrict Storing in Mail Box/Printing>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Restrict File Upload>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Hide Screen Top Display>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Hide Buttons in Toolbar>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Hide Address in Toolbar>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Hide Web Access Button>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Proxy Settings>
<Use a proxy server>
(Kun visning)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Proxy Server Address>
(Kun visning)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Portnummer>
(Kun visning)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Use proxy auth.>
(Kun visning)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Address Without Using Proxy>
(NUL)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Use HTTP1.1 for proxy connection>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Exit Sleep Mode When Displ. Web Access Scrn>
<Scanner>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Printer>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<User Agent>
<User Agent>
Brugeragentoplysninger <Gendan startindst.>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Web Access Settings
<Version>
<About>
(Kun visning)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
A390-0L5