Logge på som en administrator

Log ind som en administrator, ellers kan vigtige emner med hensyn til netværket og sikkerheden ikke indstilles. For at indstille brugeradministration efter opsætningen er udført, skal du logge ind som en administrator. Standardbrugernavnet for administratoren er "Administrator", og standardpasswordet er "7654321". Når du skal betjene maskinen som "Administrator", skal du ændre det aktuelle password for at forbedre sikkerheden. Det ændrede password bør kun kendes af administratoren.
Du kan deaktivere "Administrator" og angive en indstilling for at give administratorrettigheder til specifikke brugere.
Initialisering af administratoradgangskoden
Hvis du har glemt passwordet for "Administrator", vender det tilbage til standardpasswordet. Tryk på  (Tæller/Enhedsinformation)  <Enhedsinfo./Andet>  <Initialisér Admin.-passwrd>  indtast licensnøglen  tryk på <Start>  <OK>.
Hvis "Administrator" er deaktiveret, kan den aktiveres ved at initialisere passwordet. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
Du kan forbyde initialisering af administratorpasswordet. <Forbyd initialisering af administratorpassword>
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Log på>.
3
Log ind med fremgangsmåden.
Godkendelse med tastatur
1
Indstil brugernavnet og adgangskoden.
Indtast navnet på en bruger med administratorrettigheder, og tryk på <Næste>.
Indstil passwordet, og tryk på <OK>.
2
Tryk på <Log på>.
Hvis du ikke har ændret administratorpasswordet, vises en meddelelse, der beder dig om at skifte til et nyt password. Tryk på <Ja>, og indstil et nyt password. Du skal indtaste det nye password to gange for at bekræfte det.
Hvis du allerede har ændret administratorpasswordet, bliver funktionerne tilgængelige, når du logger korrekt ind.
Log af efter brug.

Når du er logget ind som en administrator

Når du har trykket på  (Indstillinger/Registrering), vises følgende skærm.
Hvis du indstiller til <Personlige indstillinger> og ændrer de emner, der kan gøres personlige, registreres indstillinger som de personlige indstillinger for de brugere, der logger på maskinen.
Hvis du vælger <Enhedsindstillinger>, registreres indstillinger som maskinens indstillinger.
<Personlige indstillinger> og <Enhedsindstillinger> vises kun i skærmbilledet <Indstillinger/Registr.>, hvis du logger på med administratorrettigheder.
A390-04L