Esipainetun paperin luovutustason valitseminen

Voit määrittää, mille tasolle esipainettu paperi luovutetaan. Tulostustason määrittäminen kullekin toiminnolle voi vähentää tulosteiden etsintään käytettyä aikaa. Voit myös määrittää luovutustasojen prioriteetin, kun samalle toiminnolle on määritetty useita luovutustasoja.
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos laitteessa on useita luovutustasoja.

Käytettävissä olevat toiminnot laitekokoonpanon ja luovutustason mukaan

Laitekokoonpano
Käytettävissä olevat toiminnot luovutustason ja oletusprioriteetin mukaan
Tason sijainti
Staple Finisher-AF
tai
Booklet Finisher-AF
<Taso A>
1 Kopio, 1 Tallennetut tiedostot, 1 Tulostin, 2 Vastaanotto, 2 Muu
<Taso B>
2 Kopio, 2 Tallennetut tiedostot, 2 Tulostin, 3 Vastaanotto, 3 Muu
<Taso C>
1 Vastaanotto, 1 Muu
Jos tietty taso saavuttaa pinoamisrajan, laite valitsee automaattisesti toisen tason, joka on määritetty samalle toiminnolle. On kuitenkin suositeltavaa, että asetat vain yhden tason I-faksiasiakirjoille, jotta ehkäiset niiden katoamisen.
Luovutustasojen prioriteetti määrittyy sen mukaan, missä järjestyksessä luovutustasot on valittu. Prioriteetti ilmaistaan näytössä seuraavasti: "1", "2", ja "3".
Valitse <Muu>, kun tulostat raportteja.
Paperia ei ehkä luovuteta tässä asetuksessa määritetylle luovutustasolle käytetyn paperin ja asetettujen viimeistelytoimintojen mukaan.
Paperikoot, joita voidaan luovuttaa kullekin luovutustasolle, vaihtelevat laitekokoonpanon mukaan. Lisätietoja on kohdassa Lisävarusteet.
Kun luovutustaso, joka ei tue siirtotilaa, on valittu luovutustason asetuksessa, kopioita ei luovuteta luovutustasolle määritettyjen asetusten mukaisesti, jos <Siirto> on käytössä. Ratkaise ongelma tekemällä jokin seuraavista toimista.
Poista käytöstä <Siirrä samalla> automaattisen lajittelun asetuksissa. <Automaattinen lajittelu>
Määritä luovutustason asetuksissa luovutustaso, joka tukee siirtotilaa.
Poista <Lajittelu> käytöstä manuaalisesti ennen työn suorittamista.
<Tason kotiasento> voidaan ehkä asettaa sen mukaan, mikä viimeistelijä on asennettuna. Tason liikkumisaikaa voidaan vähentää asettamalla määritetty taso odottamaan lähelle paperin ulostuloaukkoa. On suositeltavaa määrittää taso, jossa käytetään usein toimintoja, joiden tulostusjärjestys on asetettu korkeaksi. Kun valitaan <Ei>, luovutustason pysähtyy kohtaan, jossa tulostus päättyy.
A391-014