Säätötoiminto

Tässä jaksossa kerrotaan miten säädetään kuvan laatua kopioinnissa ja tulostuksessa.

Vihkonitojan niittien kohdistus

Syöttää paperit vihkonidontayksikköön ja nitoo ne useita kertoja. Suorittaa myös vihkonitojan niittien kohdistuksen. Laite suorittaa säädön, jos nidontaa ei ole suoritettu, kun olet poistanut niittitukoksen tai vaihtanut niittikasetin.

Muuta taiton/nid. paikkaa

Jos huomaat, että paperin vihkonidonnan paikka ei ole täsmälleen vihkon keskellä, voit säätää vihkonidonnan sijaintia.

Vihkonidonnan paikan säätö

Voit säätää vihkonidonnan taiton sijaintia vihkotulostuksen aikana.

Säädä kaksoisnidonnan väliä

Voit säätää kaksoisnidonnan leveyttä.

Nopeus/Tarkkuus etusijalla kaksoisnidonnalle

Voit asettaa, onko kaksoisnidonnan nopeus vai tarkkuus etusijalla.
<Nopeus/Tarkkuus etusijalla kaksoisnidonnalle> *

Säädä leikkausleveys

Tällä toiminnolla voit säätää vihkonidontatulosteiden leikkausleveyttä 0,1 mm:n askelin kutakin paperikokoa varten.

Liimasidonnan viimeistelykoon hienosäätö

Voit hienosäätää Liimasidontayksikön leikkausleveyttä.

Säädä liimasidonnan liimatoimintoa

Kun teet vihkon liimasidontatilassa, sinun on käytettävä sopivaa liimamäärää. Muutoin vihkon viimeistely ei välttämättä ole paras mahdollinen (katso alla oleva kuva). Vihkon viimeistelyä voidaan parantaa säätämällä liiman määrää.

Väri/Mustav. etusijalla ensimm. tul.kerralla

Voit määrittää, annetaanko etusija värilliselle vai mustavalkoiselle tulostukselle ensimmäisellä tulostuskerralla.

Säädä taitetta

Paperin taiton paikkaa voi säätää taittotoimintoa määritettäessä.

Käpristymän korjaus joka paperikasetissa

Tässä tilassa voit säätää käpristymän korjaustasoa kullekin paperilähteelle.

Nidonnan kohdistuksen säätö

Kopioitu tai tulostettu paperi saattaa kutistua lämpötilan, kosteuden ja paperityypin ominaisuuksien vuoksi. Jos näin käy, tässä tilassa voit kohdistaa kopioidut tai tulostetut paperit säätämällä viimeistelijän sisäistä kohdistusohjainta, jolloin kohdistetut paperit nidotaan.

Viimeistelijän tason A kohdistuksen säätö

Voit säätää paperin kohdistusta kun luovutat viimeistelijän tasolle A.

Viimeistelijän tason B kohdistuksen säätö

Voit säätää paperin kohdistusta kun luovutat viimeistelijän tasolle B.

Viimeistelijän luov. etusija -asetus (Ohut)

Kun käytössä on Ohut paperi, voit antaa etusijan tuottavuudelle tai luovutetun paperin kohdistukselle.

Kytke Vihkotaitto

Voit asettaa onko etusija tuottavuudella vai kohdistuksella kun käytetään Vihkotaittoa.

Aloita-painikkeen kosketuksen viive

Säädä kosketusaika, jonka jälkeen käynnistys alkaa.
A391-07X