Laitetietojen jakelun tulosten tarkistaminen

Voit tarkistaa tiedot, kuten päiväyksen ja ajan jolloin laitetiedot jaettiin, jakelun tulokset ja muiden laitteiden tilan. Asiakaslaitteista voit tarkistaa laitetietojen vastaanoton tilan. Voit tulostaa tiedot myös manuaalisesti. Pääkäyttäjän valtuudet vaaditaan näiden toimintojen suorittamiseen.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>  <Laitetietojen jakeluasetukset>  <Liikennöintiloki>.
3
Tarkista yhteysloki ja valitse <OK>.
Listassa näkyy aikaisemmin jaettujen laitetietojen loki. <OK> ilmaisee, että laitetiedot jaettiin/vastaanotettiin oikein. <NG> ilmaisee, että jakelu peruutettiin tai tapahtui virhe.
Näytä luettelon kohteen tiedot valitsemalla kohde ja sitten <Tiedot>.
Voit tulostaa laitetietojen yhteyslokiraportin valitsemalla <Tulosta lista>. Yhteysraportin tulostaminen
Voit määrittää laitetietojen yhteyslokiraportin tulostamisen valitsemalla <Raportin asetukset>.
A391-0J1