Arkkien lisääminen kopioitaessa piirtoheitinkalvoille

 
Kun kopioit kalvoille, voit estää kalvojen liimautumisen yhteen lisäämällä arkit kalvojen väliin. Voit myös kopioida välilehtiarkeille.
1
Aseta kalvot ja lisättävä paperi.
Aseta kalvot monitoimitasolle ja lisättävä paperi paperikasettiin, ja määritä paperikoko ja tyyppi sekä kalvoille että paperille. Paperin lisääminen
Tietoja kalvojen paperikoosta on kohdassa Laitemääritykset.
2
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
3
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
4
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
5
Valitse <Kalvojen päällysarkit>.
6
Valitse kopioidaanko välilehtiarkille ja määritä välilehtiarkki.
Voit kopioida lisätylle arkille valitsemalla <Tulostus>. Edelliselle kalvolle tulostettu kuva tulostetaan välilehtiarkille.
Määritä lisätyn arkin koko valitsemalla <Muuta> kohdassa <Kansilehden koko> ja valitsemalla paperikoon.
7
Valitse <OK>  <Sulje>.
8
Valitse  (Aloita).
Kopiointi alkaa.
A391-09U