Tiedostojen yksinkertainen muokkaus

Laitteeseen asennetussa tallennuslaitteessa on tilapäisen datan tallennustila nimeltä "Lokero". Tallentamalla asiakirjoja lokeroon, voit tehdä laitteessa tiedostoihin yksinkertaista muokkausta, kuten tiedostojen yhdistämistä ja sivujen poistamista. Muokatut asiakirjat voidaan muuntaa tiedostomuotoihin kuten PDF ja TIFF jotka ovat yhteensopivia tietokoneeseen ja lähettää vastaanottajille s-postilla ja vastaavalla. Voit myös tallentaa asiakirjoja ja säilyttää esimerkiksi 2-puolisen tulostuksen tapaiset tulostusasetukset, jolloin voit tulostaa joutumatta määrittämään asetuksia uudelleen.
Laite on asetettu automaattisesti poistamaan tallennetut tiedostot määrätyn ajan kuluttua. Voit pidentää aikajaksoa, tai valita tiedostot tallennettavaksi ikuisesti. Lokeron asetusten määrittäminen
Estääksesi luvattoman pääsyn tai virheelliset toiminnot, voit asettaa lokerolle salasanan. Lokeron asetusten määrittäminen
A391-0E1