Kuvan kohdistuksen korjaus

Jos tulostettu kuva on vinossa, voit ehkä korjata virheen tarkistamalla 'i':n reunukset, mikä tarkoittaa etäisyyttä paperin vasemmasta reunasta tulostusalueeseen, ja 'j':hin.
Voit tehdä säädön myös käyttämällä ohjearkkia tai testisivua.

1
Valitse <Muuta> kohdassa <Säädä kuvan paikka>.
2
Valitse <Älä käytä skanneria> tai <Säädä manuaalisesti>.
Tämä toimenpide ei ole tarpeen, jos lisävarusteena saatavat Duplex Color Image Reader Unit-P ja Sensing Unit-B eivät ole asennettuina.
3
Valitse <Aseta tiedot>  <Korjaa kuvan kohdistusvirhe>.
Jos haluat syöttää testisivun arvot, jotka olet mitannut manuaalisesti:
Jos haluat säätää kuvan paikkaa pitkällä arkilla, tulosta pitkän arkin testisivu. Säädön voi tehdä tehokkaammin kuin tulostamalla testisivun toiminnolla <Testituloste> kohdassa <Korjaa kuvan kohdistusvirhe>. (Pitkän arkin testisivu on saatavana verkon käyttöopassivustosta.)
Valitse <Testituloste>.
Syötä tehtävien testisivujen määrä ja valitse <Seuraava>.
Jos kuvan paikka vaihtelee suuresti, korjauksen tarkkuus paranee tulostamalla useita testisivuja ja käyttämällä mitatun pituuden keskiarvoa.
Valitse paperilähde, joka sisältää muokatun paperikoon, ja valitse <Aloita tulostus>.
Testisivu tulostuu.
Mittaa 'i' ja 'j' -merkkien pituudet testisivulla.
Merkki 'i' tulostetaan vasempaan etureunaan ja merkki 'j' tulostetaan vasempaan takareunaan syöttösuunnassa.
Vakiokoko
Pitkä arkki
Esimerkki: 'i' = 21,0 mm, ja 'j' = 20,5 mm
Mittaa 'i' ja 'j' -merkkien pituudet oikein, kuten alla.
Oikein
Vakiokoko
Pitkä arkki
Väärin
Vakiokoko
Pitkä arkki
Palaa <Korjaa kuvan kohdistusvirhe> -näyttöön ja syötä <i>:n ja <j>:n mitattu pituus (pitkälle arkille: <h>:n, <i>:n ja <j>:n mitattu pituus) etu- ja taustapuolelle.
Käytä seuraavia kahta numeroarvoa ja arvoa "h = 360,0"(pitkälle arkille: "h = 360,0/450,0/550,0/650,0" [h]:lle, joka on lähimpänä paperin loppupäätä), laite säätää niin, että tulostusalue ja paperi voivat olla samansuuntaisia.
<i>:
Syötä merkin 'i' mitattu pituus testisivulla.
<j>:
Syötä merkin 'j' mitattu pituus testisivulla.
Esimerkissä on syötettävä 21,0 kohtaan 'i' ja 20,5 kohtaan 'j'.
Ero 'i':n ja 'j':n välillä (0,5 mm) korjataan.
Valitse <OK>.
Tulosta uusi testisivu ja tarkista kuvan paikka tarvittaessa. Toista tarvittaessa yllä olevat vaiheet.
Jos korjaat paikkaa käyttämällä tulostettuja kuvia:
Tarkista kuvan paikka tulostetulla paperilla.
Esimerkki: 'h' = 360,0 mm, 'i' = 19,0 mm ja 'j' = 18,0 mm
Mittaa seuraava pituus luovutetulta paperilta ja syötä mitattu arvo.
Laite säätää automaattisesti tulostusalueen ja paperin samansuuntaiseksi käyttämällä seuraavia kolmea numeroarvoa.
<h>:
Syötä tulostusalueen vasemman sivun pituus.
<i>:
Syötä mitattu pituus tulostusalueen vasemmasta etureunasta paperin vasempaan reunaan.
<j>:
Syötä mitattu pituus tulostusalueen vasemmasta takareunasta paperin vasempaan reunaan.
Esimerkin mukaan, syötä 360,0 kohtaan <h>, 19,0 kohtaan <i> ja 18,0 kohtaan <j>.
Ero 'i':n ja 'j':n välillä (1,0 mm) korjataan.
Valitse <OK>.
Tulosta uusi testisivu ja tarkista kuvan paikka tarvittaessa. Toista tarvittaessa yllä olevat vaiheet.
4
Valitse <OK>  <OK>.
Palauta kokonaisarvo valitsemalla <Palauta alkuasetukset>.
A391-06J