Achterzijde

Zekering (Hoofdeenheid)

Signaleert een te hoge stroom of lekstromen.

Testknop (Hoofdeenheid)

Druk op deze knop om de zekering periodiek te controleren.

Ontvochtigingsschakelaar

Als het papier in de papierlade vochtig wordt bevonden, zet u de ontvochtigingsschakelaar op de kant "|". Door papier op te warmen om het te drogen, worden afdrukfouten effectief voorkomen.

Zekering (Fixeerstation)

Signaleert een te hoge stroom of lekstromen.

Testknop (Fixeerstation)

Druk op deze knop om de zekering periodiek te controleren.

Subnetsnoer 2

Subnetsnoer aan de zijde van het fixeerstation.

Typeplaat (Subnetsnoer 2)

Geeft het type aan voor subnetsnoer 2.

Hoofdnetsnoer

Subnetsnoer 1

Subnetsnoer aan de zijde van de hoofdeenheid.

Typeplaat (Subnetsnoer 1)

Typeplaat voor subnetsnoer 1.

Typeplaat (Hoofdnetsnoer)

Typeplaat voor het hoofdnetsnoer.
A392-009