De machine aanzetten

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de machine aanzet.
1
Controleer of de steker goed op de wandcontactdoos is aangesloten.
2
Open de klep van de hoofdschakelaar en druk op de hoofdschakelaar in de richting van "I".
3
Sluit de klep van de hoofdschakelaar.
Het Hoofdschakelaar-lampje op het bedieningspaneel (Bedieningspaneel (Optioneel)) gaat branden en het opstartscherm verschijnt op het aanraakscherm.
Als het Hoofdschakelaar-lampje op het bedieningspaneel niet gaat branden, ook al staat de hoofdschakelaar aan, controleer dan of de zekering aan staat.
U kunt het scherm selecteren dat direct na het aanzetten van de machine wordt weergegeven. <Gebruik standaardscherm na opstarten/herstellen>
De reactie van het aanraakscherm is mogelijk niet optimaal direct nadat u de machine aan hebt gezet.
Als de machine via een USB-kabel is aangesloten op een uitgeschakelde Mac-computer, kan het zijn dat de computer automatisch wordt ingeschakeld als de machine wordt aangezet. In deze situatie dient u de USB-kabel los te koppelen van de machine. U kunt dit probleem ook oplossen door tussen de machine en de computer een USB-hub te plaatsen.
A392-00F