Dichtheid aanpassen

Als de densiteit van het afdrukken aanzienlijk verschillend is van het originele document, volgt u onderstaande procedure uit zodat de scandensiteit dichter bij die van het origineel is.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud> <Aanpassen beeldkwaliteit> <Corrigeer densiteit>.
2
Pas de densiteit aan.
(Items op het scherm kunnen afwijken, afhankelijk van uw model en opties.)
Indien ingesteld op de <Donker> kant, worden gebieden met maximale densiteit verhoogd. Indien ingesteld op de <Licht> kant, kunnen gevulde gebieden, tekst en lijnen afgedrukt worden met halftonen waarbij dots ontbreken. Deze instelling dient voornamelijk te worden gebruikt om de tussenliggende densiteiten aan te passen.
3
Druk op <OK>.
A392-075