Afbeeldingsgrootte aanpassen

Als het formaat van de gekopieerde afbeelding iets afwijkt van het origineel, gebruikt u de volgende procedure om fijnaanpassing van de afbeeldingsgrootte uit te voeren. U kunt respectievelijk de vergroting van de horizontale breedte en de verticale breedte aanpassen.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud> <Aanpassen beeldkwaliteit> <Fijn-aanpassing zoom>.
2
Pas de afbeeldingsgrootte aan.
Stel de vergroting van <X> in voor de aanpassing van de horizontale breedte en de vergroting van <Y> voor de aanpassing van de verticale breedte.
3
Druk op <OK>.
A392-079