Papierstoringen in de aanvoer

Controleer de locatie van de papierstoring op het scherm en volg de onderstaande procedure om het origineel te verwijderen.
Deze procedure is alleen nodig als de "Duplex Color Image Reader Unit-P" is aangesloten.
1
Verwijder de originelen van het originelenblad.
2
Trek aan de hendel om het deksel te openen.
3
Als er een origineel is vastgelopen in het deksel van de aanvoer, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
Als u het vastgelopen origineel niet kunt verwijderen, gaat u door naar de volgende stap zonder dit met kracht te verwijderen.
4
Controleer of er een origineel is vastgelopen in het opvangblad voor originelen.
Draai de groene knop naar links.
Als er een origineel is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
5
Sluit de aanvoerklep na het verwijderen van alle vastgelopen originelen.
6
Til de aanvoer op en controleer of er een vastgelopen origineel is.
Til de aanvoer op en controleer de positie die is aangegeven door .
Als er een origineel is vastgelopen, trekt u dit voorzichtig naar buiten in de richting van de pijl.
7
Zet de hendel terug in de oorspronkelijke stand.
Ga door met het volgen van de instructies op het scherm om door te gaan met de onderbroken bewerking, of ga door met het oplossen van papierstoringen.
Let erop dat uw ogen niet worden blootgesteld aan het licht van de glasplaat wanneer u de aanvoer sluit.
A392-02J