De bestemmingen van apparaatgegevens registreren

Registreer op de hostmachine de clientmachines die de verspreide apparaatgegevens zullen ontvangen. Beheerdersbevoegdheden zijn nodig om te registreren.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Beheerinstellingen>  <Apparaatbeheer>  <Verdeelinstellingen Apparaatinformatie>  <Registreer bestemmingen>.
3
Registreer de clientmachines op de bestemming.
1
Druk op <Auto zoeken/Registreren>.
2
Zoek naar de clientmachines op de bestemming.
Druk op <->/<+> voor <Zoekdiepte (Router)> en geef het zoekbereik op en druk vervolgens op <Start autom. zoeken>.
De multifunctionele printers in het netwerk worden weergegeven.
3
Selecteer de bestemmingen van de apparaatgegevens (clients) bij <Bestemming> en druk op <OK>.
Druk op <Hostnaam weergeven> om de hostnamen voor de multifunctionele printers bij <Bestemming> weer te geven.
Bestemmingen handmatig registreren
Wanneer niet automatisch naar bestemmingen (clients) kan worden gezocht, kunt u ze handmatig registreren door het IP-adres of de domeinnaam in te voeren.
4
Druk op <OK>.
A392-0HX