Een gebruikershandtekeningcertificaat registreren

 
De sleutel en het certificaat (gebruikerscertificaat) die nodig zijn voor het toevoegen van een gebruikershandtekening, kunnen via de Remote UI (UI op afstand) worden geregistreerd. Wijs een beheerder aan die deze items moet registreren. Zodra ze zijn geregistreerd, kunnen gebruikers die zich aanmelden met persoonlijke verificatie, een digitale handtekening toevoegen aan gescande documenten die worden verzonden in een bepaalde bestandsindeling. Een digitale handtekening toevoegen
Het is mogelijk dat u sommige typen sleutels en certificaten niet kunt registreren. Systeemspecificaties
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Device Management]  [User Key and Certificate Settings].
4
Klik op [Install...].
5
Registreer het certificaat.
1
Klik op [Browse...] en geef het bestand (gebruikerscertificaat) op dat u wilt installeren.
Misschien kunt u de bestandsnaam niet opgeven als het te lang is.
2
Voer het wachtwoord van de privésleutel in.
Voer bij [Private Key Password] het wachtwoord dat voor de sleutel is geregistreerd, in.
3
Klik op [Start Installation].
De sleutels en certificaten voor gebruikershandtekeningen beheren
U kunt de gedetailleerde instellingen controleren, of sleutels en certificaten verwijderen op het scherm dat bij stap 4 wordt weergegeven.
Als u zich aanmeldt met beheerdersbevoegdheden, worden de sleutels en certificaten voor alle gebruikershandtekeningen weergegeven. Voor gebruikers die niet zijn aangemeld met beheerdersbevoegdheden, worden alleen de sleutel en het certificaat van de aangemelde gebruiker weergegeven.
Klik op een aanmeldingsnaam om de gedetailleerde gegevens over het certificaat weer te geven.
Om sleutels en certificaten te verwijderen, selecteert u degene die u wilt verwijderen, en drukt u op [Delete]  [OK].
Voor meer informatie over de certificaatautoriteit die voor elke gebruiker een gebruikerscertificaat verstrekt die compatibel is met deze machine, raadpleegt u de opmerking bij het optionele product.
A392-0FJ