Gebruikersgegevens op documenten afdrukken

U kunt de machine zo configureren dat gebruikersgegevens, zoals de naam van de aangemelde gebruiker, zonder meer op afgedrukte of gekopieerde documenten wordt afgedrukt. Met deze functie kunt u erachter komen wie een document heeft uitgevoerd door simpelweg de afgedrukte gegevens te controleren. Zo kan onbevoegd kopiëren worden ontmoedigd. Beheerders- of apparaatbeheerdersbevoegdheden zijn nodig om deze instellingen te kunnen configureren.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>  <Geforceerde afdruk van herkenningsgegevens>.
3
Druk op <Aan> en selecteer de functies waarmee gebruikersgegevens zonder meer worden afgedrukt.
Bij <Doelfunctie> drukt u op <Aan> bij elke functie waarop u deze instelling wilt toepassen.
4
Geef de afdrukpositie en afdrukstand van het origineel op, en druk op <OK>.
Druk op de knop met de pijl om de afdrukpositie te selecteren. Om de positie nauwkeurig af te stellen, drukt u op <Stel details in> en geeft u de locatie op.
Selecteer <Staand beeld> om het origineel in verticale stand te zetten, of selecteer <Zijdelings beeld> om het origineel in horizontale stand te zetten.
A392-0FE