Kopiëren annuleren

U kunt kopiëren tijdens het scannen van originelen, of kopieeropdrachten in de wachtrij annuleren.

Kopiëren tijdens het scannen annuleren

Het volgende scherm wordt weergegeven tijdens het scannen van originelen. Druk op <Annuleren> om het kopiëren te annuleren.
Als u op  (Stop) op het bedieningspaneel drukt terwijl het scherm met basisfuncties voor kopiëren wordt weergegeven, wordt de kopieeropdracht onderbroken, en worden het bericht <<Stop>Select. de kopieeropdr. die u wilt annuleren.> en de lijst met kopieeropdrachten weergegeven. U kunt de kopieeropdracht uit de lijst selecteren en de opdracht annuleren door op <Annuleren> te drukken.
Als u zich aanmeldt met persoonlijk verificatiebeheer en zich afmeldt nadat u op  (Stop) op het bedieningspaneel hebt gedrukt om het bericht <<Stop>Select. de kopieeropdr. die u wilt annuleren.> en de lijst met kopieeropdrachten weer te geven, wordt de laatste opdracht die de afgemelde gebruiker heeft uitgevoerd, geannuleerd en worden andere opdrachten hervat.

Kopieeropdrachten in de wachtrij annuleren

1
Druk op  (Statusmonitor).
2
Druk op <Opdracht>  <Opdrachtstatus>.
3
Selecteer <Kopie> uit de vervolgkeuzelijst en geef kopieeropdrachten in de wachtrij weer.
4
Selecteer de kopieeropdracht die u wilt annuleren, en druk op <Annuleren>.
Als u op <Details> drukt, wordt gedetailleerde informatie, zoals het aantal kopieën en de afdelings-ID, weergegeven.
5
Druk op <Ja>.
Het kopiëren stopt.
6
Druk op <Sluiten>.
Als u op  (Stop) op het bedieningspaneel drukt wanneer er kopieeropdrachten in de wachtrij staan, worden alle kopieeropdrachten onderbroken, en worden het bericht <<Stop>Select. de kopieeropdr. die u wilt annuleren.> en de lijst met kopieeropdrachten weergegeven. U kunt een kopieeropdracht uit de lijst selecteren en de kopieeropdracht annuleren door op <Annuleren> te drukken. Als u het kopiëren wilt hervatten, drukt u op <Hervat kopiëren>.
A392-08F