Originelen met verschillende formaten gelijktijdig verzenden/opslaan (verschillende origineelformaten)

 
U kunt originelen met verschillende formaten in de aanvoer plaatsen en ze tegelijkertijd scannen. Dit elimineert de noodzaak om originelen afzonderlijk te plaatsen.
Er zijn beperkingen aan de combinatie van origineelformaten die u kunt scannen. Als u een niet-geschikte combinatie scant, kunnen de originelen beschadigd raken of treden papierstoringen op. Technische gegevens hardware
Plaats geen originelen samen die niet hetzelfde gewicht of papiertype hebben. Als u dat wel doet, kunnen de originelen beschadigd raken of kunnen papierstoringen optreden.
1
Plaats de originelen in de aanvoer. Originelen plaatsen
2
Druk op <Scannen en verzenden>. Het scherm <Home>
3
Geef de bestemming op het scherm met basisfuncties voor scannen op. Scherm met basisfuncties voor scannen
4
Wijzig desgewenst de scaninstellingen. Basisbewerkingen voor het scannen van originelen
5
Druk op <Opties>  <Versch. orig. formaten>.
6
Druk op <Sluiten>.
7
Druk op  (Start).
Originelen worden gescand en het verzenden/opslaan start.
A392-0C1