Bestanden in het postvak afdrukken

Volg de onderstaande procedures om bestanden in het postvak af te drukken. Aangezien bestanden opgeslagen worden met afdrukinstellingen, kunt u altijd met hetzelfde resultaat afdrukken. Door de tijdsduur voor opslag in de postbus op een onbepaalde tijd in te stellen (De postvakinstellingen opgeven) en door dagelijks gebruikte documenten op te slaan, zoals een voorblad met afdrukinstellingen, hoeft u niet meer vanaf een computer af te drukken.
1
Druk op <Toegang opgeslagen bestanden>. Het scherm <Home>
2
Selecteer het gewenste postvak.
Voor informatie over de items op het scherm en instructies voor hoe ze gebruikt moeten worden, raadpleegt u Bestanden in het postvak bewerken.
3
Selecteer een bestand en druk op <Afdrukken>.
U kunt maximaal 100 bestanden in een postvak tegelijk selecteren en laten afdrukken. Bevat de postvak echter gereserveerde opdrachten, dan is het aantal bestanden dat u kunt selecteren en afdrukken afhankelijk van het aantal gereserveerde bestanden.
4
Voer met de numerieke toetsen het aantal afdrukken in.
Als bij stap 3 meerdere bestanden selecteert, drukt u op <Wijzig aantal kop.> en voert u het aantal afdrukken in.
5
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
Voor informatie over afdrukinstellingen raadpleegt u Instellingenscherm en bewerkingen voor afdrukken van opgeslagen bestanden.
Op het scherm voor het selecteren van bestanden zijn bestanden waarvoor een pictogram met  wordt weergegeven, samen opgeslagen met de afdrukinstellingen die werden opgegeven op het moment dat ze werden opgeslagen. Als u wilt afdrukken met deze instellingen, drukt u niet op <Afdrukinstell. wijzigen>. De opgegeven instellingen kunnen worden uitgeschakeld.
6
Druk op <Start afdrukken>.
Het afdrukken wordt gestart.
Om het afdrukken te annuleren, drukt u op <Annuleren>.
Afhankelijk van het bestand dat via de computer is opgeslagen, is afdrukken misschien niet mogelijk, aangezien de machine de instellingen van het bestand niet ondersteunt.
U kunt ook de voorbeeldafbeelding van het bestand weergeven en vanuit dit scherm afdrukken. Bestanden in het postvak bewerken
Het max. aantal afdrukopdrachten dat kan worden gereserveerd is 100.
A392-0E4