<Instellingen Scannen en opslaan>

Geef de algemene instellingen op die worden gebruikt bij het opslaan van gescande originelen.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Alles importeren-functie" raadpleegt u Alles importeren-functie.

<Registreren/Bewerken favorieteninstellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Algemene instellingen>  <Instellingen Scannen en opslaan>
U kunt veelgebruikte instellingen opslaan onder een knop op de machine voor later gebruik bij het opslaan. U kunt ook uw favoriete naam aan een knop toewijzen en geregistreerde instellingen controleren. Een combinatie van veelgebruikte functies registreren
 Bij het registreren van instellingen
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Registreren/Bewerken favorieteninstellingen>
<Registreren>, <Hernoemen>, <Verwijderen>, <Controleer inhoud> (<M1> tot <M9>)
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings

<Wijzig standaard instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Algemene instellingen>  <Instellingen Scannen en opslaan>
U kunt de instellingen wijzigen die als standaard zijn geregistreerd voor de functie <Scannen en opslaan>.
 Bij het registreren van instellingen
Item
Beschrijving van de instelling
DeviceAdmin
Netwerkbeheerder
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Apparaatgegevens Aflevering beschikbaar
Alles importeren-functie
Itemnaam bij het exporteren met de Gebruikersinterface op afstand
<Wijzig standaardinstellingen>
<Registreren>, <Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
A392-0L0