Umieszczanie oryginałów i ładowanie papieru

Sekcja ta opisuje w jaki sposób umieścić oryginały, które mają zostać zeskanowane oraz jak załadować papier do drukowania. Możesz sprawdzić tę sekcję, aby znaleźć informacje o tym jak określić format papieru i typ załadowany w źródle papieru.

Umieszczanie oryginałów

W tej części opisano, w jaki sposób należy umieszczać oryginały na płycie szklanej i w podajniku.

Ładowanie papieru

W dziale tym opisano wkładanie papieru do szuflad głównego zespołu.

Określanie formatu i typu papieru

Sekcja ta opisuje jak należy określić format i typ papieru załadowany w źródle papieru.
Dla konfiguracji urządzenia z wieloma miejscami wyprowadzania
Podczas drukowania można określić miejsce docelowe wyprowadzania papieru dla każdej funkcji. Ustawianie tacy wyprowadzającej dla uprzednio zadrukowanego papieru
A39S-00J