Korekcja nierównego połysku

Gdy temperatura pasa dociskowego nadmiernie wzrośnie, połysk może być nierówny. Tryb ten umożliwia redukcję nierówności połysku poprzez regulację poziomu wzrostu temperatury wałka dociskowego.
Użytkownicy inni niż administratorzy nie powinni zmieniać ustawień. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany ustawień, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Zmiana tego ustawienia może mieć wpływ na wywijanie papieru. W razie konieczności, należy wyregulować [Poziom Korekcji Wywinięcia] w Ustawieniach zarządzania rodzajem papieru. Korekcja wywinięcia dla każdego źródła papieru
Zmniejszenie tej wartości sprawi, że urządzenie będzie potrzebować więcej czasu na kontrolę temperatury. Może dojść do niewielkiego obniżenia wydajności urządzenia.

1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja> <Regulacja Jakości Obrazu> <Korekcja nierównego połysku>.
2
Nacisnąć <-> lub <+> aby ustawić poziom dla zarządzania temperaturą nacisnąć <OK>.
Zmniejsz wartość, aby zwiększyć kontrolę nad nadmiernym wzrostem temperatury.
0: Zmniejszenie wydajności (duże) i redukcja nierównego połysku.
+1: Zmniejszenie wydajności (małe) i redukcja nierównego połysku.
+2: Ustawienie domyślne
+3, +4: Zmniejszenie wpływu regulacji temperatury na wydajność*.
* może spowodować nierówny połysk.
A39S-07R