Zacięcia długich arkuszy w stacji utrwalania (drukowanie dwustronne)

Należy sprawdzić lokalizację zacięcia papieru na ekranie, a następnie postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć papier.
Pozycje każdej jednostki i obszaru, „dźwignia B”, „prowadnica E1” itp. w procedurze są pokazane na rysunku.

1
Otwórz przednią pokrywę zespołu utrwalania w kolejności od lewej do prawej.

2
Przygotuj się do wyciągnięcia długiego arkusza w części odwracającej dla drukowania dwustronnego (E5).
Otwórz dźwignię jednostki chłodzącej (B).
Otwórz prowadnicę odwracania do wciągania (po lewej) (E1).
Otwórz pionową prowadnicę ścieżki (po lewej) (E3).
Otwórz prowadnicę zmiany kierunku (E4).
3
Wyciągnij długi arkusz w części odwracającej dla drukowania dwustronnego (E5).
Jeśli przyłożysz zbyt dużą siłę i wyciągniesz długi arkusz w złym kierunku, papier może pęknąć w środku.
Przytrzymaj krawędź papieru i delikatnie wyciągnij go w kierunku strzałki.
Wyciągając całkowicie papier, wyciągnij go do siebie.
4
Sprawdź, czy kawałki papieru nie pozostały na ścieżce podawania za zespołem utrwalania.
Sprawdź, czy kawałki papieru nie pozostały na ścieżce podawania za zespołem utrwalania.
Jeśli pozostały kawałki papieru, usuń je.
Zamknij dźwignię E4.
Sprawdź, czy na pionowej prowadnicy ścieżki (po lewej) (E3) nie pozostały kawałki papieru.
Jeśli pozostały kawałki papieru, usuń je.
Zamknij dźwignię E3.
Sprawdź, czy w prowadnicy odwracania (po prawej) (E1) nie pozostały kawałki papieru.
Zamknij prowadnicę E1.
Sprawdź, czy w jednostce chłodzącej (B) nie pozostały kawałki papieru.
Jeśli pozostały kawałki papieru, usuń je.
Pozostaw dźwignię B otwartą. Zamknij po sprawdzeniu, czy w zespole utrwalającym nie ma zacięcia papieru.
5
Sprawdź, czy w zespole utrwalającym nie pozostały kawałki papieru.
Wokół zespołu utrwalającego znajduje się gorąca część. Uważaj, aby nie dotknąć prowadnicy podczas wyjmowania papieru.
Przechyl dźwignię C1 w lewo, aby zwolnić blokadę.
Trzymając dźwignię C1, wyciągnij zespół utrwalający.
Sprawdź, czy w wejściu zespołu utrwalającego (C2) nie pozostały kawałki papieru.
Jeśli pozostały kawałki papieru, usuń je.
Otwórz prowadnicę C3.
Przytrzymaj ręcznie prowadnicę C3 otwartą i sprawdź, czy pozostały kawałki papieru.
Jeśli pozostały kawałki papieru, usuń je.
Po zwolnieniu prowadnica C3 zamyka się.
Otwórz pokrywę C4.
Sprawdź, czy w zespole utrwalającym nie pozostały kawałki papieru.
Jeśli pozostały kawałki papieru, usuń je.
Zamknij pokrywę C4.
Ostrożnie wepchnij zespół utrwalający z powrotem do urządzenia, trzymając dźwignię C1.
Podczas wciskania zespołu utrwalającego, trzymana przez Ciebie dźwignia C1 może się przesunąć tak, że wyskoczy, ale nie jest to usterka. Wciśnij do końca i przejdź do następnego kroku.
Przekręć dźwignię C1 w prawo, aby zablokować.
Zamknij dźwignię B zespołu chłodzącego.
6
Zamknij przednią pokrywę zespołu utrwalającego w kolejności od prawej do lewej.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
A39S-03F