Wyrzucanie odpadów z dziurkowania (Staple Finisher-AF/Booklet Finisher-AF)

Należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w tym rozdziale, aby usunąć odpadki z dziurkowania z „Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU” zainstalowanego w opcjonalnym module „Staple Finisher-AF”/„Booklet Finisher-AF”.
1
Otwórz przednią pokrywę urządzenia wykańczającego.
2
Wysuń tacę na odpadki z dziurkowania.
Przed wysunięciem tacy na odpady z dziurkowania upewnij się, że prowadnica (A2) jest zamknięta (prowadnica może zablokować tacę). Papier blokuje się w Staple Finisher-AF/Booklet Finisher-AF
Przytrzymaj uchwyt tacy na odpadki z dziurkowania i wysuń ją, pociągając do siebie.
Wysuń tacę całkowicie, przytrzymując ją ręką.
Przed wysunięciem tacy na odpady z dziurkowania upewnij się, że prowadnica (A2) jest zamknięta (prowadnica może zablokować tacę).
Jeśli prowadnica jest otwarta, zamknij ją tak, jak pokazano na ilustracji poniżej.
3
Wyrzuć odpadki pochodzące z dziurkowania.
4
Przywrócić tacę na odpadki do pierwotnego położenia.
Należy zawsze upewnić się, że taca na odpadki z dziurkowania jest włożona maksymalnie.
5
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
A39S-029