Wymiana pojemnika na zużyty toner

Urządzenie posiada dwa pojemniki na zużyty toner i używa ich w kolejności. Gdy jeden z pojemników na zużyty toner jest pełny, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o przygotowanie nowego pojemnika na zużyty toner, a używany toner automatycznie przełączy się na drugi. Wykonaj wymianę pełnego pojemnika zużytego toneru zgodnie z wyświetlonym komunikatem.
Nie należy wymieniać pojemnika na zużyty toner przed pojawieniem się komunikatu informującego o konieczności jego wymiany, na panelu dotykowym.
Komunikat proszący o przygotowanie nowego pojemnika na zużyty toner może pojawić się przed komunikatem o wymianie, jednak nie wymieniaj na razie pojemnika na zużyty toner.
Stary pojemnik na zużyty toner zostanie odebrany przez przedstawiciela serwisu.
Zużyty toner nie nadaje się do ponownego użycia. Zabrania się mieszania nowego tonera ze zużytym.
Do tego urządzenia należy używać dedykowanego pojemnika na zużyty toner.
Pojemnik na zużyty toner jest pojemnikiem do zbierania niewykorzystanego toneru, który pozostaje podczas drukowania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych komunikatów, patrz Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu.
Aby uzyskać informacje na temat numeru modelu pojemnika na zużyty toner, patrz Części zamienne.
Kompletne instrukcje dotyczące wymiany pojemnika na zużyty toner można wyświetlić naciskając na ekranie dotykowym na przyciski <Poprzedni> lub <Dalej>.
Pojemnik na zużyty toner może być wymieniany nawet w czasie pracy urządzenia.
Przez chwilę można drukować bez wymiany pojemnika na zużyty toner, jednak zalecamy jego jak najszybszą wymianę.
Można sprawdzić aktualną ilość miejsca pozostałego w pojemniku na zużyty toner.
Sprawdzenie miejsca pozostałego w pojemniku na zużyty toner

Procedura wymiany pojemnika na zużyty toner

1
Otwórz pokrywę na zużyty toner.
Podczas otwierania pokrywy należy przytrzymać jej obie krawędzie.
2
Chwyć za uchwyt pojemnika na zużyty toner pełnego zużytego toneru i wyciągnij go.
Naciśnij komunikat aby wyświetlić pojemnik na zużyty toner nadający się do wymiany.
Po wysunięciu pojemnika na zużyty toner do połowy należy przytrzymać uchwyt na górze i wyciągnąć pojemnik całkowicie.
Po sprawdzeniu, który pojemnik na zużyty toner jest pełny, wyciągnij odpowiedni pojemnik na zużyty toner.
Nie wolno przechylać pojemnika na zużyty toner. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować wysypanie się tonera znajdującego się w pojemniku.
Przypadkowe wysunięcie pojemnika na zużyty toner
Ustaw pojemnik na zużyty toner, który został wyciągnięty natychmiast po wyświetleniu komunikatu z prośbą o włożenie pojemnika na zużyty toner. Jeśli pozostawisz komunikat zadanie drukowania lub kopiowania zostanie wkrótce zatrzymane.
Gdy zadanie zostanie zatrzymane, ustaw pojemnik na zużyty toner, który został wyciągnięty z powrotem do pierwotnej pozycji, a zadanie zostanie wznowione.
3
Wyjmij nowy pojemnik na zużyty toner z opakowania.
4
Umieść wyjęty pojemnik na zużyty toner w pudełku.
W tym celu należy skorzystać z woreczka dostarczonego w opakowaniu nowego pojemnika na zużyty toner. Mocno zawiń otwarcie woreczka, aby toner się nie wysypał, a następnie umieść woreczek w pudełku.
5
Zainstaluj nowy pojemnik na zużyty toner.
Włożyć pojemnik na zużyty toner z logo Canon na górze pojemnika skierowanym w stronę tylnej części urządzenia, a następnie wsunąć go do środka, aby został załadowany.
Wsunąć pojemnik na zużyty toner maksymalnie do wewnątrz. Jeśli pojemnik na zużyty toner nie zostanie prawidłowo zainstalowany, osłona pojemnika może pozostać otwarta podczas usuwania pojemnika na zużyty toner, co może spowodować rozsypanie się tonera.
6
Zamknij pokrywę na zużyty toner.
A39S-024