Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa dokumentów

Urządzenie jest wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, które zapobiegają wyciekowi i modyfikacji dokumentów w formie papierowej i elektronicznej. Należy wyznaczyć administratora odpowiedzialnego za wprowadzenie środków minimalizujących ryzyko nieautoryzowanego kopiowania, co może doprowadzić do wycieku ważnych dokumentów i informacji lub fałszowania oficjalnych dokumentów.
Wymuszone drukowanie informacji identyfikujących
Możesz ustawić urządzenie tak, aby zawsze drukowało informacje, takie jak nazwa zalogowanego użytkownika na drukowanych i kopiowanych dokumentach. Umożliwia do identyfikację użytkownika odpowiedzialnego za utworzenie każdego z dokumentów. Drukowanie informacji o użytkowniku na dokumentach
Podpisy cyfrowe
Możesz zwiększyć rzetelność dokumentów tworzonych za pomocą tego urządzenia poprzez dodanie do zeskanowanych dokumentów podpisów cyfrowych. Podpis cyfrowy jest dodawany na podstawie mechanizmu klucza i certyfikatu, co umożliwia identyfikację urządzenia i/lub użytkownika, który utworzył dokument przy jednoczesnym zapewnieniu, że dane nie zostały w żaden sposób zmienione. Dodawanie podpisu cyfrowego do wysyłanych plików
A39S-0FC