Konfiguracja ustawień zabezpieczeń sieciowych

Uprawnieni użytkownicy mogą ponieść nieoczekiwane straty na skutek szkodliwych ataków z zewnątrz np. spoofingu, fałszowania czy przechwytywania danych podczas ich transferu w sieci. Poniższe funkcje zwiększające poziom bezpieczeństwa i poufności są obsługiwane przez urządzenie oraz chronią ważne i wartościowe informacje przed takimi atakami:
Informacje na temat ustawień zapory, komunikacji IPSec i uwierzytelniania IEEE 802.1X można znaleźć w instrukcji imagePRESS Server.
Ustawienia Proxy
Można zwiększyć bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu serwera proxy do połączeń poza siecią, na przykład podczas przeglądania stron internetowych. Konfiguracja serwera proxy
Komunikacja szyfrowana TLS
TLS to protokół szyfrowania danych wysyłanych do sieci, stosowany często do komunikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji pocztowej. TLS zapewnia bezpieczną komunikację sieciową po uzyskaniu dostępu do urządzenia w różnych sytuacjach, na przykład podczas korzystania z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) lub przesyłania informacji o urządzeniu. Konfiguracja klucza i certyfikatu dla TLS
A39S-0F2