Ustawianie Zarządzania NI wydziału

Użytkownicy mogą zostać podzieleni na grupy, takie jak na przykład użytkownicy tego samego wydziału i można nimi zarządzać na podstawie NI wydziału. Najpierw, należy utworzyć wszystkie NI wydziałów, które mają być zarządzane i przypisać do nich użytkowników (Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym). Po przypisaniu użytkowników do NI wydziałów, należy aktywować zarządzanie NI wydziału. Aby przeprowadzić ten sam rodzaj zarządzania dla drukowania lub skanowania dokumentów z komputera, należy skonfigurować dodatkowe, wymagane ustawienia. Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator.
A39S-0ES